woensdag 23 september 2020

Alles over Dordrecht

Portefeuillehouder Heijkoop: ‘Sneller hulp bij schulden’

19 januari 2018 (door Hennie van der Zouw)

DRECHTSTEDEN - De Sociale Dienst Drechtsteden en de sociale wijkteams in de Drechtsteden bieden een uitgebreid pakket aan schuldhulp aan, maar veel inwoners met financiële problemen komen helaas pas laat in beeld waardoor schulden onnodig hoog oplopen.

Portefeuillehouder Peter Heijkoop: "Helaas komen niet alle inwoners die baat hebben bij schuldhulp op tijd bij ons terecht. We zetten daarom in op extra informatie via de gemeenten en goede samenwerking met sociale wijkteams en betrokken maatschappelijke organisaties zoals de Voedselbank, stichting Leergeld, maatschappelijke opvang en vele anderen."

Toegankelijkheid Schuldhulp
De Nationale Ombudsman heeft onlangs in het land onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van schuldhulpverlening, waaronder de Drechtsteden. De Drechtsteden bieden een uitgebreid pakket aan schuldhulp aan. De Ombudsman constateert echter dat niet alle inwoners weten waar ze terecht kunnen voor schuldhulp en dat een deel van de inwoners de beschikbare informatie onvoldoende begrijpt.

Sociale netwerken
Peter Heijkoop: “We gaan de informatievoorziening over schuldhulpverlening verder vereenvoudigen, zodat die begrijpelijker wordt voor minder zelfredzame inwoners. We hopen dat sociale netwerken om deze mensen heen en maatschappelijke organisaties hen ook daarbij helpen, want soms speelt schaamte een rol bij het hulp vragen.”

"Financiële problemen grijpen erg in op het persoonlijke leven. Hoe eerder je mensen kan helpen, des te meer ellende je in gezinnen kunt voorkomen", zegt Peter Heijkoop. "Kinderen die opgroeien in armoede hebben een minder goed perspectief voor de toekomst dan hun rijkere leeftijdgenoten. Dat
vinden we onacceptabel. Ieder kind heeft recht op een goede startpositie in zijn leven."

Websites en folder
De afzonderlijke Drechtstedengemeenten gaan op hun websites inwoners wijzen op de beschikbare schuldhulp bij de Sociale Dienst Drechtsteden en de sociale wijkteams. De Sociale Dienst Drechtsteden biedt inwoners de mogelijkheid om via de website socialedienstdrechtsteden.nl/geldplan een digitaal advies te krijgen over hulp bij financiële problemen. Via een breed verspreide folder "Kom uit de geldzorgen" wordt inwoners op een eenvoudige manier uitgelegd van welke ondersteuningsmogelijkheden ze gebruik kunnen maken bij financiële problemen.

Deel dit bericht met je vrienden!