donderdag 2 december 2021

Alles over Dordrecht

ChristenUnie/SGP: 'Wie zet wie buiten spel?'

17 januari 2018 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Afgaand op de landelijke score die de PVV vorig jaar bij de landelijke verkiezingen in Dordrecht haalde, zal deze partij vanaf 21 maart a.s. deel uitmaken van de Dordtse gemeenteraad. Sommigen zullen hier heel blij mee zijn, veel anderen zitten hier beslist niet op te wachten.

Dat laatste is ook het overheersende sentiment bij de huidige partijen in de gemeenteraad. AD De Dordtenaar heeft een belronde gemaakt langs de collega-lijsttrekkers. De algemene teneur was dat er geen animo bestaat om met de PVV samen te werken.

Ook Rik van der Linden heeft zich hierover uitgelaten. Citaat uit de krant van vandaag: ‘Rik van der Linden (ChristenUnie/SGP): ,,Op basis van deze standpunten kun je eigenlijk geen samenwerking opbouwen. Ik zie daarvoor weinig aanknopingspunten, al ga ik graag het debat aan.’’ ‘

Twee dingen hierover. Allereerst: de vraag naar samenwerking met de PVV is terecht. Want: geen enkele partij heeft straks een absolute meerderheid. Na 21 maart moet er - wil je de stad kunnen besturen - gewoon een meerderheid gevormd worden tussen partijen die in meer of mindere mate van elkaar verschillen.

Maar: dat kan alleen als je het erover eens bent dat iedereen gelijkwaardig is. Artikel 1 van de Grondwet geeft hiervoor een degelijke basis. Je kunt van alles vinden over de islam, en de manier waarop die zich manifesteert in ons land. Maar bij voorbaat zeggen dat je alle moskeeën wilt sluiten gaat ten koste van het gesprek daarover, en ten koste van de godsdienstvrijheid. En dat is voor ons een onopgeefbare waarde.

Verschillen mogen er zijn. Elke partij heeft eigen ideeën, en dat geldt ook voor ChristenUnie en SGP. Onze standpunten over bijvoorbeeld sociale rechtvaardigheid, duurzaamheid of de verhouding tussen overheid en inwoners baseren we op de bijbel. Soms sluit dat goed aan bij andere partijen, soms ook niet. Maar voor realisatie van die standpunten hebben we wel de verbinding met elkaar nodig. 'De PVV staat al bij voorbaat buitenspel', staat in de krant. Daar lijkt het inderdaad op. Maar dat komt dan niet door alle andere partijen, maar door de uitspraken van de PVV.

Ten tweede: ik zeg er wel iets bij. Ik had liever gehad dat deze vraag pas aan de orde zou zijn gekomen aan het eind van de campagne; na veel onderling debat. Want ik ben erg benieuwd naar de standpunten van alle partijen over verkeer, milieu, sociaal beleid, enz. Ook de PVV moet de kans krijgen op een serieuze manier mee te doen in dit debat, want ook deze partij vertegenwoordigt Dordtenaren die zich - al dan niet op de goede toon - zorgen maken over ontwikkelingen in de stad.

Foto: Wim van de Pol.

Zie ook:

Lees meer over:

christenunie-sgp pvv standpunten
Deel dit bericht met je vrienden!