zondag 27 september 2020

Alles over Dordrecht

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) voerde controles uit op de vuurwerkverkoopdagen

2 januari 2018 (door Hennie van der Zouw)

DRECHTSTEDEN - Op 28, 29 en 30 december 2017 was de particuliere vuurwerkverkoop. Voor en tijdens deze verkoopdagen heeft de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) alle vuurwerkverkopende bedrijven in Zuid-Holland Zuid gecontroleerd. Doel van de controles is het waarborgen van de veiligheid. Een groot deel van de bedrijven voldeed niet volledig aan alle eisen. Toch is het naleefgedrag van de regels duidelijk verbeterd ten opzichte van 2016.

Tijdens de verkoopdagen zijn diverse overtredingen geconstateerd. Bij een derde van de bedrijven werd niet aan alle eisen voldaan. Bijvoorbeeld het overschrijden van de maximale stapelhoogte of het plaatsen van het vuurwerk tegen de muur in de bufferbewaarplaats. De geconstateerde overtredingen zijn op aangeven van de inspecteurs direct ongedaan gemaakt. De bedrijven waarbij overtredingen zijn geconstateerd, ontvangen een handhavingsbrief. Het aantal bedrijven dat aan alle eisen voldeed is ten opzichte van 2016 wel verbeterd (2017: 67%, 2016: 33%).

Inspectieaanpak
OZHZ draagt bij aan een veilige regio. Dit doet ze onder andere door het houden van toezicht. Hiermee worden de risico's op fysiek letsel bij calamiteiten verminderd. Tijdens de vuurwerkverkoopdagen op 28, 29 en 30 december 2017 zijn in de regio Zuid-Holland Zuid meerdere onaangekondigde controles uitgevoerd bij de verkooppunten. De focus ligt tijdens de verkoopdagen op het nalevingsgedrag, de wijze van opslag en de verkoop van het vuurwerk. Hierbij is onder andere gekeken naar verkoop aan de juiste leeftijdscategorie en de toegestane hoeveelheid. Daarnaast is gecontroleerd of het vuurwerk veilig opgeslagen is in de opslagbunkers en in de verkoopruimte.

Ook in 2017 heeft OZHZ ervoor gekozen om op 27 december, de dag vóór de verkoopdagen, controles uit te voeren. Hierbij is gecontroleerd of het vuurwerk veilig werd opgeslagen. De verkoopruimte mag bijvoorbeeld de dag vóór verkoop niet ingericht zijn met consumentenvuurwerk.

Voorcontroles
Tussen eind oktober en begin december 2017 heeft OZHZ in samenwerking met de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) voorcontroles uitgevoerd bij 31 vuurwerkverkopende bedrijven in Zuid-Holland Zuid. Er werd met name gekeken naar de bouwkundige aspecten en de administratie. Tijdens de voorcontroles voldeden alle verkooppunten aan de regels uit het Vuurwerkbesluit.

Oudjaarsdag 2017
Als een reguliere verkoopdag (29, 30 of 31 december) op een zondag valt, mag er volgens het Vuurwerkbesluit op die dag geen verkoop van consumentenvuurwerk plaatsvinden. In dit geval viel 31 december 2017 op een zondag en werd 28 december 2017 als ‘extra’ verkoopdag aangewezen. Om er zeker van te zijn of de verkooppunten zich hielden aan het voorschrift is er middels een QuickScan beoordeeld of er vuurwerk op de zondag werd verkocht. 50% van de locaties zijn bezocht en daar werd voldaan aan het Vuurwerkbesluit.

OZHZ draagt bij aan een veilige, gezonde, leefbare en duurzame, vitale regio Zuid-Holland Zuid door vergunningen te verlenen, toezicht en handhaving uit te voeren en gemeenten in de regio en de provincie Zuid-Holland  te ondersteunen bij de ontwikkeling en het beheer van ruimte. Hierbinnen het evenwicht vinden met oog voor verschillende belangen: dat is de uitdagende taak van de omgevingsdienst.

Lees meer over:

vuurwerk regio controles
Deel dit bericht met je vrienden!