zaterdag 4 december 2021

Alles over Dordrecht

Drechtsteden klaar voor toetreden Hardinxveld-Giessendam

9 november 2017 (door Hennie van der Zouw)

DRECHTSTEDEN - Invlechting van de zevende gemeente van de drechtsteden verloopt volgens planning en budget. De toetreding van Hardinxveld-Giessendam in de Drechtsteden op 1 januari 2018 verloopt volgens planning en blijft binnen de gestelde financiële kaders. Het plaatsingstraject van medewerkers is zo goed als afgerond, de werkprocessen zijn op elkaar aangesloten en nieuwe computersystemen draaien. Hardinxveld-Giessendam is er klaar voor om vanaf het nieuwe jaar als onderdeel van de Drechtsteden verder te gaan!

Het traject verloopt volgens planning en ondanks dat de uittreding van Hardinxveld-Giessendam uit Avres een financiële tegenslag betekende, blijft het project binnen de vooraf geschatte aansluitkosten. Wethouder Theo Boerman: “Dat we binnen de vooraf gestelde financiële kaders zouden blijven, was voor ons noodzakelijk. We zijn natuurlijk ook heel tevreden dat het toetredingsproces soepel verloopt. Een groot compliment voor de medewerkers die dagelijks betrokken zijn met deze invlechting. We landen ook op een zachte manier in de Drechtsteden, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Zo draaien we al twee jaar informeel mee in het Drechtstedenbestuur en onze ideeën worden positief ontvangen. Vanaf 1 januari zijn we echt een volwaardige Drechtstedengemeente!”

Rendabel
De toetreding van de zevende gemeente tot de Drechtsteden is op alle vlakken een succes. Naast meer kwaliteit en continuïteit levert de invlechting ook belangrijke synergievoordelen op. Door een slimmere inkoop en het realiseren van schaalvoordelen bespaart Hardinxveld-Giessendam jaarlijks, ongeveer € 140.000 en resulteert dit voor de huidige Drechtsteden gemeenten in een structureel voordeel van € 650.000 per jaar. Regionaal portefeuillehouder Peter Verheij: “Deze winst boeken we door het gezamenlijk uitvoeren van bedrijfsvoeringstaken en de sociale dienst. Maar we stellen ook gezamenlijk beleid vast. Een mooi recent voorbeeld is de groeiagenda waarin zaken staan benoemd op het gebied van bereikbaarheid en (aantrekkelijk) wonen. Door hierin gezamenlijk op te treden, hebben we meer slagkracht.”

Regionale economie
De toetreding heeft ook toegevoegde waarde voor de regionale economie en arbeidsmarkt doordat er gedacht wordt vanuit een gezamenlijk belang. Wethouder Theo Boerman: “Ondernemers zijn ook positief. Er ontstaan verbanden en zorgpartners en bedrijfsleven vinden aansluiting, wat natuurlijk goed is voor de lokale- en regionale economie.”

Overgang
Op 1 januari 2018 is de toetreding een feit. Voor de meeste inwoners verandert er weinig omdat het regelen van zaken als een nieuw rijbewijs of paspoort via het gemeentehuis blijft verlopen. Cliënten van de sociale dienst en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ondervinden verandering. Hierover zijn zij persoonlijk geïnformeerd.

Lees meer over:

regio WMO toetreding
Deel dit bericht met je vrienden!