woensdag 8 december 2021

Alles over Dordrecht

Luchtkwaliteit in de Drechtsteden gaat goede kant op

2 november 2017 (door Hennie van der Zouw)

DRECHTSTEDEN - De luchtkwaliteit in de Drechtsteden is beter geworden en voldoet aan de landelijke wettelijke normen. De trend van verbetering in de luchtkwaliteit zet zich voort. Dit blijkt uit de jaarlijkse monitoring. Het gaat de goede kant op, maar de Drechtsteden willen beter.

Voor het landelijke Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit zijn de afgelopen jaren diverse projecten en activiteiten in de Drechtsteden uitgevoerd om de luchtkwaliteit te verbeteren. Zo is het aantal oplaadpunten voor elektrische voertuigen uitgebreid en varen er waterbussen met schone motoren. Aan de kades zijn walstroomkasten geplaatst die elektriciteit aan binnenvaartschepen leveren, daardoor hoeven er minder vervuilende dieselgeneratoren te worden gebruikt. In de Drechtsteden rijden volledig elektrische bussen en de komst van nieuwe fietsenstallingen en parkeerterrein Weeskinderendijk (parkeren op afstand) dragen bij aan minder uitstoot door autoverkeer.

Het is goed leven in de Drechtsteden en dat willen we graag zo houden. Voor de leefbaarheid en de gezondheid van onze inwoners is daarom blijvende aandacht voor goede luchtkwaliteit nodig.

Regionaal portefeuillehouder Duurzaamheid Jacqueline van Dongen: "De lucht in de Drechtsteden is verbeterd, het gaat zeker de goede kant op. Maar we zetten ons in voor beter, want het blijft kwetsbaar. Als regio blijven we actief met projecten gericht op de verduurzaming van de warmtevoorziening zoals het Warmtenet zodat we steeds meer los van het aardgas gaan. We stimuleren energiebesparing bij onze burgers en bedrijven met projecten voor zonnepanelen. Ook stimuleren we het elektrisch rijden met nog meer oplaadpunten, omdat er een sterke groei verwacht wordt in voertuigen met een stekker. We kunnen het echter niet alleen. Ik doe daarvoor ook een beroep op onze inwoners en bedrijven om, daar waar mogelijk, de stap naar energiebesparing en elektrisch rijden te maken."

Deel dit bericht met je vrienden!