Alles over Dordrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Schoolbesturen PO willen deel verantwoordelijkheid huisvesting overnemen van Gemeente'
12okt 2017

Schoolbesturen PO willen deel verantwoordelijkheid huisvesting overnemen van Gemeente

DORDRECHT - Onderwijshuisvesting in Dordrecht. De schoolbesturen van het Primair Onderwijs (PO) willen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de onderwijshuisvesting overnemen van de gemeente. Zij zijn inmiddels gestart met de besluitvorming.

De schoolbesturen van een groot deel van het Voortgezet Onderwijs (VO) willen de verantwoordelijkheid niet overnemen. Volgens de onafhankelijk procesbegeleider Max Hoefeijzers is de belangrijkste reden hiervoor dat de besturen in het VO het samen niet eens konden worden over de noodzaak om deze verantwoordelijkheid over te nemen.

De schoolbesturen van het PO krijgen met deze overdracht de mogelijkheid om de komende 16 jaar een kleine 50 miljoen euro in de schoolgebouwen te gaan investeren.

Omdat de gemeente de afgelopen 10 jaar al veel geld heeft geïnvesteerd in schoolgebouwen vindt een aantal schoolbesturen van het VO dat overdracht geen meerwaarde meer heeft. Ze hebben al de beschikking over uitstekende gebouwen. Daarnaast is er onvoldoende vertrouwen in onderlinge samenwerking voor de verbetering van de onderwijshuisvesting van het VO, aldus Hoefeijzers.

Gedeeltelijke overdracht
Wethouder Onderwijs Peter Heijkoop: “De schoolbesturen van Primair, Voortgezet en Speciaal Onderwijs hebben samen met een onafhankelijk procesbegeleider en de gemeente veel tijd en energie gestopt in dit proces. Goed om te zien dat de besturen van het PO de samenwerking met elkaar zien zitten en de volgende stap naar besluitvorming hebben gezet. Heel jammer dat dit bij het VO niet gelukt is. Het college van B&W gaat daarom voor het eind van dit jaar een scenario voor gedeeltelijke overdracht voorleggen aan de gemeenteraad."

Minder mogelijkheden
Voor het VO betekent dit dat de scholen hun aanvragen bij de gemeente individueel moeten blijven indienen, zoals nu ook gebeurt. De gemeente voorziet dat er financieel minder mogelijkheden zijn voor investeringen dan bij de voorgestelde gezamenlijke aanpak.

Collectief
Begin 2014 zijn schoolbesturen en gemeente gestart met het onderzoek of een overdracht van de verantwoordelijkheid van de onderwijshuisvesting aan het collectief van Dordtse schoolbesturen haalbaar is. Uitgangspunt is dat zij als gebruikers van de schoolgebouwen gezamenlijk efficiëntere keuzes kunnen maken over de invulling van de schoolgebouwen, locatie van nieuwe scholen en onderhoud van gebouwen. Ook kan de samenwerking van een collectief bijdragen aan de ontwikkeling van andere onderwijszaken zoals de kwaliteit van het onderwijs.

'Om niet'
Om het proces van overdracht financieel haalbaar te maken heeft de gemeenteraad in juni van dit jaar besloten de schoolgebouwen 'om niet' over te dragen aan de schoolbesturen.Deel dit bericht met je vrienden!