Alles over Dordrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Gemeenteraad blij met opbrengst 'Nieuw Dordts Peil''
12okt 2017

Gemeenteraad blij met opbrengst 'Nieuw Dordts Peil'

DORDRECHT - Woensdag 11 oktober werden de resultaten van het project Nieuw Dordts Peil aangeboden aan de gemeenteraad. Dit gebeurde tijdens een speciale thema-bijeenkomst in het voormalige pand van de Rabobank. Voor die gelegenheid was ook de tentoonstelling met de tussentijdse resultaten weer opgebouwd.

Trekkers van drie broedgroepen (Dordt Vooruit, Dordt Voor Elkaar en Dordt4Ever) bespraken de resultaten met raadsleden, ambtenaren en bewoners. De raad reageerde enthousiast en is blij met de opbrengst. Het project kent mooie resultaten. Veel plannen en ideeën: concrete en minder concrete, voor de korte en voor de lange termijn. Maar bovenal roemde zij de inzet en betrokkenheid van honderden Dordtenaren in de verschillende fasen van het project.

Eens… op het eiland van Ooit
Alle aanwezigen kregen een magazine mee met de titel 'Eens…op het eiland van Ooit'. Dat is een verhaal wat is gebaseerd op alle ideeën voor de toekomst van de stad die met Nieuw Dordts Peil zijn opgehaald. Het is niet dé visie op de toekomst van de stad, maar wel opgeschreven als toekomstperspectief. Het magazine is ook te lezen via www.nieuwdordtspeil.nl en is als bijlage toegevoegd.

Na 11 oktober
Met het aanbieden van de resultaten is het project Nieuw Dordts Peil gisteren afgerond. Het is nu aan de stad en haar bestuurders, ondernemers en inwoners om met de resultaten aan de slag te gaan. In de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen zullen elementen van de opbrengst terug te zien zijn.

Stil
Als het aan de trekkers van de broedgroep ligt, valt er geen stilte over de stad. Piet Hoogendoorn (Dordt Vooruit): “Na 11 oktober verwacht ik dat de raad doorpakt. Geen (minder) woorden meer, maar doen.”
Anne-Marie Verbeek (Dordt Voor Elkaar): “Ik verwacht dat de raad de opbrengsten koestert en dat ze ‘de stad’ het vertrouwen en de ruimte geeft om door te gaan op de ingeslagen weg.”
Joop Hylkema (Dordt4Ever): "Laten we niet alleen trots zijn op de mooie historische stad, maar ook op onze toekomstambities voor het Eiland van Dordrecht."

Wat was Nieuw Dordts Peil ook al weer?
Nieuw Dordts Peil was een burgerparticipatieproject dat in 2016 en 2017 is uitgevoerd. Burgers, raadsleden en ambtenaren hebben zich gebogen over de vragen: Hoe kunnen we onze stad en de beleving van onze inwoners verbeteren? Hoe houden we de stad aantrekkelijk voor iedereen? Hoe moet Dordrecht zich ontwikkelen?

Uiteindelijk zijn daar drie thema’s uitgerold die in drie broedgroepen verder zijn uitgewerkt: Dordt voor elkaar (sociale verbondenheid), Dordt vooruit (onderwijs en economie) en Dordt4ever (duurzaamheid).

Zie ook:
Opening expositie Nieuw Dordts Peil (do, 11 mei 2017)


Deel dit bericht met je vrienden!