vrijdag 28 januari 2022

Alles over Dordrecht

Kasteelruïne Huis te Merwede bruisend middelpunt Nationale archeologiedagen 2017

11 oktober 2017

DORDRECHT - Geeft het Huis te Merwede op zaterdag 14 oktober opnieuw enkele van haar geheimen prijs? Op deze dag zullen archeologen grondboringen uitvoeren op het kasteelterrein om letterlijk en figuurlijk informatie naar boven te halen om zo de vraag te kunnen beantwoorden of het Huis te Merwede een stenen omwalling heeft gehad, zoals te zien is op enkele oude schilderijen. Ook hopen zij door middel van deze grondboringen meer duidelijkheid te krijgen over de locatie van de slotgracht.

Het is niet algemeen bekend dat bij het Huis te Merwede een graanschuur hoorde. De fundering hiervan is vermoedelijk nog in situ aanwezig in de rivier de Merwede. In de jaren ’60 van de vorige eeuw was deze fundering nog te zien bij een extreem lage waterstand van de rivier. Tijdens rondleidingen wordt het publiek gewezen op de vermoedelijke locatie van de graanschuur.
Deze archeologische activiteiten zijn slechts een onderdeel van de overige activiteiten die op deze dag van 10.30 tot 16.00 uur zullen plaatsvinden op het kasteelterrein van de kasteelruïne Huis te Merwede aan de Kerkeplaat te Dordrecht. De A.W.N., vereniging van vrijwilligers in de archeologie afdeling Lek- en Merwestreek, organiseert dit evenement in het kader van de Nationale Archeologiedagen 2017.

In 1418, volgend jaar 600 jaar geleden, is het Huis te Merwede tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten bij het beleg van Dordrecht verwoest. De Sint Elisabethsvloed van 1421 heeft de restanten van het kasteel, die nog aanwezig waren, verder aangetast. Sindsdien is het één van de oudste ruïnes van ons land en voor schippers, die over de rivier de Merwede varen al eeuwen een markant herkenningspunt.

Op zaterdag 14 oktober zal deze locatie het middelpunt vormen van diverse activiteiten die georganiseerd worden in het kader van de Nationale Archeologiedagen 2017. Deze Nationale Archeologiedagen, dit jaar voor de derde keer georganiseerd, hebben als doel het publiek, zowel jong als oud, in aanraking te brengen met archeologie.

Het publiek wordt dan ook uitgenodigd om op deze zaterdag aanwezig te zijn bij het archeologisch onderzoek op het kasteelterrein.

Er zullen door archeologen grondboringen worden verricht om informatie te verkrijgen over de loop van de slotgracht en over een eventuele stenen omwalling van het kasteelterrein, zoals te zien is op enkele oude schilderijen.


Hierboven Het Huis te Merwede afgebeeld met een ommuring. Detail schilderij Opbreken van het beleg van Dordrecht, 1418, Daniël Vrijdag. Naar Jacob van Strij, naar anoniem, 1797.
                             
Op verschillende momenten gedurende deze dag zullen rondleidingen worden verzorgd, waarbij uitvoerig zal worden stilgestaan bij de geschiedenis van het kasteel en over de locatie van de graanschuur, die bij het Huis te Merwede hoorde en waarvan de fundering vermoedelijke nog in situ aanwezig is in de rivier de Merwede.

Reenactor De Kasteelschutter is aanwezig om het leven in de middeleeuwen op een interactieve wijze onder de aandacht van, vooral het jonge, publiek te brengen.

Leden van de Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water (de L.W.A.O.W.) zijn aanwezig om uit te leggen hoe archeologisch onderzoek onder water plaatsvindt. Ze tonen diverse vondsten die opgedoken zijn uit de Alblas en de Giessen in de Alblasserwaard.

Er vinden verschillende activiteiten plaats die vooral op kinderen gericht zijn. Zo kan er met behulp van een speciaal voor kinderen samengesteld boekje over archeologie een speurtocht over het kasteelterrein gemaakt worden, er kan geoefend worden met een echte metaaldetector om zo munten of pijlpunten te vinden of er kan een middeleeuws geldbuideltje of ridderschild worden gemaakt. Een ballonnenartiest maakt op verzoek uiteenlopende historische creaties.

Aardewerk uit de periode waarin het Huis te Merwede nog bewoond was is te zien bij de schervenkraam. Tijdens het schervenspreekuur kan het publiek eigen scherven, aardwerk of ander ‘archeologisch’ materiaal door deskundigen laten beoordelen.

Alle activiteiten vinden plaats op het terrein van de kasteelruïne van het Huis te Merwede aan de Kerkeplaat te Dordrecht en zijn te bezoeken op zaterdag 14 oktober van 10.30 tot 16.00 uur. Er is in de omgeving voldoende parkeergelegenheid. (Zie foto hieronder)

Deel dit bericht met je vrienden!