Alles over Dordrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'SGP en ChristenUnie Hollandse Delta blijven aandacht vragen voor droge voeten'
06okt 2017

SGP en ChristenUnie Hollandse Delta blijven aandacht vragen voor droge voeten

DORDRECHT - De fracties van de SGP en ChristenUnie van Waterschap Hollandse Delta blijven aandacht vragen voor droge voeten in de regio. In de laatste vergadering benadrukte fractievoorzitter Wim de Jong nogmaals het belang hiervan. Daarbij verwees hij naar de motie die zijn fractie al eerder indiende.

De SGP en ChristenUnie realiseren zich dat deze kerntaak van Waterschap in de toekomst mogelijk meer geld gaat kosten. Door de komende klimaatverandering is de verwachting dat extremer weer vaker voor gaat komen. De Jong: ‘We denken daarbij aan zware buien met veel regen in korte tijd. Maar ook het lang uitblijven van neerslag in de zomerperiode is een mogelijk gevolg van de klimaatverandering. Deze ontwikkeling vraagt om investeringen in het watersysteem. Je kunt dan denken aan een tijdelijke opslag in bepaalde gebieden voor water. Dan kan men in natte tijden het water af voeren zonder dat het gebied blank komt te staan en in droge tijden kunnen de gebruikers, zoals agrariërs over een voorraad zoet water beschikken. Ook de natuur is dan minder kwetsbaar’. 

Doorrekening
In 2015 werd meer bekend over het doorzetten van de klimaatverandering. Het KNMI heeft toen neerslagcijfers gepubliceerd die de genoemde trend van extremer weer duidelijk lieten zien. Eind 2015 heeft de SGP samen met de Christen Unie een motie ingediend waarin het college van Dijkgraaf en Heemraden werd opgeroepen om snel te beginnen met een nieuwe doorrekening van het bestaande watersysteem.

Samenwerking
Inmiddels heeft het college van D&H opnieuw een stuk gepubliceerd waarin gerapporteerd wordt over de voortgang van deze toetsing. In de meest recente vergadering van de Commissie Water werd dit rapport besproken. Daaruit blijkt, aldus Heemraad Struik (ongebouwd), dat de uitkomsten in de loop van 2018 worden verwacht. Ook de huidige wateropgave in het landelijk gebied zal dan afgerond moeten zijn, zodat het werk aan de nieuwe wateropgave in 2018 kan starten. Daarbij wordt met de gemeenten intensief samengewerkt. Immers in de bebouwde kom wonen de meeste mensen, die in geval van inundatie schade kunnen oplopen. Bij nieuwbouwprojecten wordt nu al rekening gehouden met strengere overstromingsnormen.

Namens de SGP en ChristenUnie gaf Wim de Jong in de Verenigde Vergadering van 28 september jl. dan ook aan tevreden te zijn met de vorderingen die gemaakt worden met de doorrekening van het watersysteem. Maar hij riep het college tegelijkertijd op om samen met de gemeenten nu werk te maken van de wateropgave in het stedelijk gebied.Deel dit bericht met je vrienden!