zondag 5 december 2021

Alles over Dordrecht

PVDA wil weten waarom wethouder bleef vasthouden aan de variant Gat in de Brug Visbrug

2 oktober 2017

DORDRECHT - Raadslid Jacqueline van den Bergh stelt namens de PvdA vragen over de hele gang van zaken rondom de varianten Visbrug en de plannen om de Visbrug op te knappen. De variant Gat in de Brug in een historische omgeving heeft veel maatschappelijke onrust veroorzaakt. De stad en gemeenteraadscommissie ordeelde negatief. Echter volgens wethouder Sleeking was een een creatief idee dat waard was om er aandacht aan te besteden.

De Horeca-variant werd door college afgewezen omdat er een negatief advies lag van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed vanwege het gaatje in het hekwerk op de Visbrug.

Nu blijkt dat de Rijksdienst ook een negatief advies gaf over het Gat en de Trap naar het water op de historische brug. Wat een veel grovere aantasting is van het historisch erfgoed.
Dat werd nooit door college verteld. Wel werd in aller ijl het voorstel met de varianten van de agenda van de gemeenteraad van dinsdag 26 september j.l. gehaald door de wethouder.

Met als argument dat het beter is om alleen voorstellen met een positief advies aan de gemeenteraad en de stad voor te leggen. Maar dat negatieve advies van de Rijksdienst over het Gat blijkt er nu al veel langer te liggen. En kennelijk werd het toch als een kansrijke variant gezien.

Dat is wel erg selectief shoppen uit adviezen. Want de Horeca-variant wilde het college niet vanwege het negatieve advies van de Rijksdienst.

Er moet duidelijkheid komen, vindt de PvdA, over de hele gang van zaken.

Lees meer over:

PvdA Visbrug
Deel dit bericht met je vrienden!