vrijdag 5 maart 2021

Alles over Dordrecht

Offline pesten komt in ZHZ nog steeds het meest voor

18 september 2017 (door Hennie van der Zouw)

DRECHTSTEDEN - Vandaag start de landelijke Week tegen Pesten met als thema ‘Online pesten: Pak ’t aan!’. In Zuid-Holland Zuid blijkt echter het ‘offline’ pesten, op school, in de klas of in de gang, nog steeds het meest voor te komen. Het ‘internetpesten’ is echter vrij onzichtbaar, en daarom is het belangrijk daar als school inzicht in te ontwikkelen.

De GGD deed in 2015-2016 onderzoek naar pesten op het voortgezet onderwijs in Zuid-Holland Zuid. 11% van de 12-15 jarigen gaf aan in de drie maanden ervoor weleens gepest te zijn op school. In lagere klassen wat meer dan in hogere, en op het VMBO meer dan op het VWO. Het pesten bestaat vooral uit uitschelden, uitlachen of belachelijk maken. Projectleider publieke gezondheid Michelle Stoel van de GGD: "5% van de leerlingen geeft aan via internet of social media te worden gepest. Het internetpesten wordt voornamelijk door medescholieren gedaan. Voor scholen is het belangrijk hier zicht op te krijgen."

Op Lyceum Oudenhoven in Gorinchem is de afgelopen jaren meer inzicht ontwikkeld in hoe je bespreekbaar maakt wat er speelt bij en tussen leerlingen.  Rector Eric van ’t Zelfde: “Onze leerlingen vormen de maatschappij van de toekomst. We vinden het belangrijk ze te leren: hoe ga je met elkaar om? Pesten gebeurt soms heel impliciet en zeker de online wereld is onzichtbaar voor docenten. Alle docenten in Nederland hebben daarin per definitie een achterstand, omdat er een hele nieuwe generatie opgroeit. We hebben enorm geïnvesteerd in onze mentoren. En we hebben ons onder andere door de GGD over programma’s laten adviseren. We zitten nu in een uitgebreid traject van trainingen en ouderavonden. Want het werkt alleen als je het met leerlingen, ouders en docenten samendoet.”

De GGD begeleidt scholen bij het aanpakken van (online) pesten. Op 25 oktober en 1 november organiseert de GGD trainingen voor docenten in het primair en voortgezet onderwijs over pesten en online grensoverschrijdend gedrag.

Lees meer over:

zhz online pesten
Deel dit bericht met je vrienden!