dinsdag 27 oktober 2020

Alles over Dordrecht

PVDA wil dat wijkagenten vooral bezig zijn in hun wijk

12 september 2017 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - De PvdA krijgt steeds meer signalen vanuit verschillende kanten dat de spin-in-het-web rol van de wijkagent in de buurt onder druk staat. Het lijkt erop dat de wijkagenten steeds meer worden ingeschakeld bij noodhulp-diensten en bij ME-inzet, die niet wijkgebonden zijn. Deze werkzaamheden vinden elders in het land plaats. Daarvoor was de wijkagent niet bedoeld. De wijkagent is er vooral om in de wijk er te zijn voor de mensen die er wonen en de veiligheid en leefbaarheid in de wijk te bevorderen. En de wijkagent is er niet om mee te doen aan landelijke acties van de politie.

Reden voor PvdA raadslid Peter Puik om de volgende vragen aan het college te stellen:

1) Bent u het met ons eens dat de wijkagent een belangrijke partner is voor veiligheid en leefbaarheid in Dordtse buurten en wijken?

2) Is het college het met ons eens dat de wijkagenten in zowel in preventieve als in repressieve zin een sleutelpositie hebben in de aanpak van kleine en grote criminaliteit in de wijk?

3) Klopt het dat verschillende wijkagenten hun taken als wijkagent minder kunnen uitoefenen omdat zij ingezet worden bij andere taken als noodhulp-dienst en ME inzet? Zo ja: waardoor komt dit? En welke gevolgen heeft dit voor het wijkwerk van de politie?

4) Welke inzet wordt er gepleegd om er voor te zorgen dat de wijkagenten in
Dordrecht hun specifieke rol weer volledig kunnen vervullen?

5) Kan het college aangeven hoeveel procent van hun werk de wijkagenten in Dordt daadwerkelijk in de wijk actief zijn?

Lees meer over:

PvdA politie wijkagent
Deel dit bericht met je vrienden!