dinsdag 7 december 2021

Alles over Dordrecht

De moordpartij in Oudewater 1575 is al 440 keer herdacht in relatie tot vergadering in Dordrecht

25 augustus 2017

DORDRECHT/OUDEWATER - Terwijl in Dordrecht nog niet iedereen enthousiast is over herdenkingen en vieren rond de eerste Vrije Statenvergadering van 19 juli 1572, staat Oudewater al 440 jaren stil bij de gevolgen van die bijeenkomst.

In de stad waar oud-Dordtenaar Pieter Verhoeven de burgemeester is,  telt het eigen met Dordrecht verbonden verhaal rond de 80-jarige oorlog (1568-1648) nog steeds mee.

De Spanjaarden moorden in 1575 Oudewater, uit. Waarom? Omdat in 1572 Oudewater als Hollandse stad op 19 juli 1572 mee kwam vergaderen in Dordrecht.. Burgemeester Pieter Verhoeve kwam daarom namerns zijn stad ook al enkele keren naar 19 juli herdenkingen in Dordrecht toe.

Met herdenken houdt de stad Oudewater (thans in de porvincie Utrecht geleden) een traditie in stand die tot bijna vierenhalve eeuw teruggaat in de tijd. De Oudewaterse historica Nettie Stoppelenburg ontdekte in de archieven dat de oudste herdenking dateert van 1589. Zij sluit niet uit dat de inwoners al in 1577 stilstonden bij de verschrikkelijke gebeurtenissen van twee jaar eerder.

In Oudewater is de link met Dordrecht direct gemaakt: Hoe kon het tot de slachting komen? In 1572 was Oudewater één van de twaalf steden die deelnam aan de Eerste Vrije Statenvergadering in Dordrecht. Deze stadsbesturen kozen unaniem voor Willem van Oranje als hun politiek leider. Oudewater werd als gevolg van deze keuze in 1575 verwoest door het Spaanse leger. Onlangs gaf Stoppelenburg in het Stadhuis tekst en uitleg over die gebeurtenissen aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog. Dat doet zij aan de hand van het schilderij dat Dirck Stoop in 1650 maakte van het beleg en de plunderingen van de vestingstad.

Op dit 4.78 meter brede en 1.78 meter hoge doek valt zeer gedetailleerd te zien hoe in 1575 een Spaanse troepenmacht Oudewater aanviel. Eenmaal binnen de stadsmuren doodden de veroveraars veel bewoners, terwijl een groot gedeelte van de stad in vlammen opging. Alles staat opgetekend in het 145 pagina's tellende boek 'De Oudewaterse Moord' dat in 2005 van de hand van Stoppelenburg verscheen.

Lees meer over:

d dordrecht 1572 oudewater
Deel dit bericht met je vrienden!