vrijdag 30 oktober 2020

Alles over Dordrecht

Gezamenlijke controle handhavingspartners in Nationaal Park De Biesbosch

7 augustus 2017

DORDRECHT - Afgelopen zaterdag 5 augustus werd in Nationaal Park De Biesbosch een gezamenlijke handhavingsdag georganiseerd door Parkschap Nationaal Park De Biesbosch en Staatsbosbeheer. In het recreatie- en natuurgebied, dat op de grens van Zuid-Holland en Noord-Brabant ligt, werden in totaal 20 bekeuringen en 37 officiële waarschuwingen uitgedeeld.

Ruim 30 handhavers hebben zowel op het land als op het water integrale controles uitgevoerd in de 90 km² grote Hollandse -, Dordtse- en Brabantse Biesbosch. De aandacht richtte zich vooral op de naleving van de 10 parkregels. Dit zijn (vaar)snelheid, afval, verstoring, geluid, visserij, veiligheid, vuur, vernieling, honden en toegangsbepalingen. Zich niet houden aan de parkregels brengt het "heel, schoon en veilig" zijn van dit kwetsbare park van wereldklasse in gevaar en vragen daarom om naleving.   

Naast het geven van voorlichting over de regelgeving, de recreatiemogelijkheden en de natuurkwaliteit hebben de handhavers aan een kleine groep overtreders een bekeuring uitgedeeld. Regelmatig is, in plaats van bekeuren,  gekozen voor een officiële waarschuwing die ook geregistreerd werd in het gezamenlijke BOA-registratiesysteem.

De deelnemende gebiedspartners waren vertegenwoordigers van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch, Staatsbosbeheer, Nationale Politie, Rijkswaterstaat, Sportvisserij Nederland, Gemeente Drimmelen, Gemeente Dordrecht en de Omgevingsdiensten Zuid-Holland Zuid en Brabant Noord.
Deze gezamenlijke handhavingsdag mag succesvol genoemd worden en zal daarom naast de reguliere controles van deelnemende partijen ook zeker een vervolg krijgen.

Lees meer over:

biesbosch controle
Deel dit bericht met je vrienden!