vrijdag 27 november 2020

Alles over Dordrecht

Koninklijke onderscheiding voor Jorn Nierstrasz

14 juli 2017

DORDRECHT - Waarnemend burgemeester P.A.C.M. (Peter) van der Velden van de gemeente Dordrecht reikt vrijdag 14 juli rond 10.30 uur een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer C.J. (Jorn) Nierstrasz. De uitreiking van het ridderschap in de orde van oranje-nassau vindt plaats in de Hofzaal van Het Spectrum De Sterrenlanden aan de Minnaertweg 4 in Dordrecht.

De heer Nierstrasz was tot 1 april 2017 bestuurder van Stichting Het Spectrum. Hij is in maart 1993 aangesteld als directeur van het toenmalige verpleeghuis De Sterrenlanden. In 2000 vond onder zijn leiding een fusie plaats met de verzorgingshuizen Thureborgh en Vreedonk en ontstond Stichting Het Spectrum. Per 1 januari 2017 is Stichting Het Spectrum gefuseerd met thuiszorgorganisatie Stichting de Wielborgh.

Sinds de fusie in 2000 heeft de heer Nierstrasz als eenhoofdige Raad van Bestuur Het Spectrum geleid. In oktober 2015 werd hij tevens als bestuurder van Stichting de Wielborgh aangesteld. Dit was een onbezoldigde functie. Mede door zijn inzet is de Wielborgh voor een faillissement behoed en behielden meer dan 300 medewerkers van de Wielborgh hun baan en bleven de gevolgen voor meer dan 400 klanten van de Wielborgh beperkt.

De heer Nierstrasz heeft tijdens zijn 24-jaar durende loopbaan bij Het Spectrum diverse grote projecten geleid die vooral ten goede kwamen en komen van de zorgvragers in deze regio. Met diverse realisaties was hij een voorloper in de regio. Zo realiseerde hij als eerste in de Drechtsteden de Overbruggingsafdeling voor mensen die waren uitbehandeld in het ziekenhuis maar nog niet naar huis konden. Ook Hospice De Patio – mede mogelijk gemaakt door eigenhandige fondsenwerving – is er dankzij zijn initiatief. Andere gerealiseerde projecten zijn onder meer De Prinsemarij (een landelijk voorbeeldproject van zorgappartementen met gebruik van domotica en een voorbeeld van publiek-private samenwerking door de interactie met de wijk en de gemeente Dordrecht), seniorenontmoe-tingsruimte Het Theehuis en (in samenwerking met onder meer Het Parkhuis) de Ontmoetingscentra in diverse Dordtse wijken.

De heer Nierstrasz is tevens initiatiefnemer en oprichter van het Directeurenoverleg Verpleging en Verzorging Drechtsteden waarin collega-bestuurders met elkaar de ontwikkelingen op het gebied van onder meer zorg- en behandelbeleid bespreken. Verder is hij initiatiefnemer geweest voor de Stichting Drechtzorg, de Regionale Externe Klachtencommissie VVT en de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid.

Gedurende zijn periode bij Het Spectrum heeft de heer Nierstrasz zich ook vrijwillig verbonden aan Steunstichting Vreeborgh.

Oud-burgemeester drs. A.A.M. Brok heeft de aanbeveling eerder dit jaar met een persoonlijke brief ondersteund namens het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht. Daarin onderschrijft Brok onder meer de heer Nierstrasz te hebben ervaren als een betrouwbare gesprekspartner van de gemeente Dordrecht. In diverse projecten en bestuurlijke samenwerkingsverbanden konden Brok en de wethouders altijd een beroep doen op de visie, kennis en inzet van de heer Nierstrasz.

De heer Nierstrasz hier in gesprek met bestuurder de heer Jurjen Sponselee.

Foto's Wim van de Pol.

Deel dit bericht met je vrienden!