zondag 13 juni 2021

Alles over Dordrecht

Gemeenteraad stemt in met bestemmingsplannen Westelijke Dordtse Oever

Gemeenteraad stemt in met bestemmingsplannen Westelijke Dordtse Oever

29 juni 2017 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Een overgrote meerderheid van de gemeenteraad stemt in met de bestemmingsplannen Dordtse Kil IV en aansluiting rijksweg A16/N3. Met dit besluit geeft de raad groen licht voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein en voor de aansluiting A16/N3 waarmee de doorstroming, veiligheid en bereikbaarheid van de stad en regio sterk verbetert.

Op verzoek van de gemeenteraad zijn de bestemmingsplannen aangevuld met maatregelen die tegemoet komen aan de leefbaarheid voor de bewoners uit het gebied, zoals het vergroten van de groene zone achter de huizen aan de zuidkant van de dijk. Verder zal het groen dat moet wijken volledig gecompenseerd worden in het projectgebied.

Wethouder Mos: "Het nieuw te ontwikkelen Dordtse Kil IV speelt in op de behoefte aan bedrijventerreinen vanuit de mainport Rotterdam en de regio Drechtsteden. Het terrein richt zich op de logistieke sector en krijgt een sterk duurzaamheidsprofiel. Het geeft een belangrijke impuls aan de sociaal-economische ontwikkeling van de stad, waarmee op termijn banen beschikbaar komen.”

Het gemeentebestuur maakt met Dordtse Kil IV een economische sprong. Wethouder Sleeking: "Met de ontwikkeling van dit gebied brengen we de stad verder. We brengen nieuw leven in de bestaande terreinen Dordtse Kil I en II en heten nieuwe bedrijven van harte welkom in onze stad. Dordrecht heeft samen met de regio Drechtsteden een forse groeiambitie en wil de komende jaren duizenden nieuwe woningen bouwen in de stad. Een goed vestigingsklimaat is onderdeel van de ambities die Dordrecht heeft.”

De Westelijke Dordtse Oever is met 700 hectare, 750 bedrijven en 14.000 arbeidsplaatsen het grootste bedrijventerrein en banenmotor voor Dordrecht en de Drechtsteden. Het gemeentebestuur wil de stad nog verder versterken door bedrijven aan te trekken en meer arbeidsplaatsen te realiseren. In het gebied wordt door het Havenbedrijf Rotterdam, de provincie, Rijkswaterstaat en andere partijen volop geïnvesteerd in infrastructuur, revitalisering en de verdere ontwikkeling van de haven.

Nu de gemeenteraad de bestemmingsplannen heeft vastgesteld volgt publicatie in de Staatscourant van 7 juli, waarna er mogelijkheid is voor beroep.

Deel dit bericht met je vrienden!