donderdag 24 juni 2021

Alles over Dordrecht

Het wekelijkse Middaggebed op woensdag in Grote Kerk Dordrecht groeit naar brede basis

24 juni 2017

DORDRECHT -  Alle kerken die zich betrokken voelen bij het Platform van Dordtse kerken kunnen zich uitgenodigd voelen om mee te doen aan het wekelijks middaggebed in de Grote kerk van Dordrecht.

Ds. Paul Wansink van de Grote Kerk kiest voor deze brede basis voor de traditie van rust en bezinning in het Mariakoor van de kerk. Tot eind september is er een middaggebed.

Tot nu toe kwamen gemiddeld in de zomermaanden van juni toit eind september gemiddeld 20 tot 30 mensen naar het gebed toe. Ds. Wansink denkt dat de behoefte aan een middaggebed veel groter is.

Tijdens het eerste gebed in juni werd ook stil gestaan, door het aansteken van een kaars, bij de vorig jaar augustus overleden organiste Wendeline Wilmink. Ze droeg mee het middaggebed door haar muzikale medewerking.

Voorgangers van andere kerken uit de binnenstad maar ook uit andere delen van Dordrecht gaan meedoen. Zo schrijft ds. Michiel de Zeeuw deze week in de zondagsbrief van de Wilhelminakerk:

Rustpunt
,,Op woensdagmiddag is er om 12.30 uur een rustpunt voor hoofd en hart. In het Maria-koor van de Grote Kerk vindt dan een middaggebed plaats, waaraan voorgangers van diverse kerken in onze stad meewerken. Prachtige orgelmuziek, stilte, een gelezen psalm, met enkele woorden ter overweging, omlijst door gebed. Mooi wanneer toeristen merken dat ook inwoners van Dordrecht zo’n moment van Schriftlezing en gebed weten te waarderen." (website Grote Kerk)

In het Mariakoor van de Grote Kerk te Dordrecht zal tijdens de maanden juni t/m september elke woensdag van 12.30 tot circa 12.45 uur een Middaggebed gehouden worden. Het is een kort maar zinvol moment midden in de week: met een Psalm, een enkel woord, muziek en gebed. Het is gericht op bezoekers van de kerk, maar ook op gemeenteleden of anderen die in de omgeving van de kerk wonen of werken.

Voorgangers van diverse kerken uit de binnenstad geven beurtelings leiding aan deze eenvoudige vieringen. Er zijn altijd enkele tientallen aanwezigen en u mag zich van harte uitgenodigd weten om u daar bij te voegen wanneer u in de gelegenheid bent. Het is een viering rondom een Psalm, gebed, stilte, een enkel woord en muziek. (tekst gebaseerd op kerkblad Kerk op Dordt)

Citypastoraat
Het Citypastoraat van de Grote Kerk in Dordrecht heeft voorgangers van Dordtse kerken in de binnenstad uitgenodigd om mee te doen aan het zogenoemde middaggebed, een „kort, oecumenisch, meditatief moment” dat in de zomermaanden op woensdagmiddag plaatsheeft in de Grote Kerk.

Ds. P. L. Wansink schrijft dat in het jongste nummer van Kerk op Dordt, uitgave van de hervormde gemeente Dordrecht. Hij zou graag zien dat de traditie gaat leven in de hele stad en bij alle kerken. Uitgenodigd zijn alle kerken die zich betrokken voelen bij het Platform Dordtse Kerken.

Met ingang van deze maand leveren voorgangers uit de rooms-katholieke kerk en de oudkatholieke kerk een bijdrage aan het middaggebed. Nieuw op het rooster is ds. G. J. Vogel van de christelijke gereformeerde Zuidhovenkerk.

De Grote Kerk staat volgens ds. Wansink niet alleen symbool voor Dordrecht maar ook voor belangrijke momenten in de Nederlandse geschiedenis, zoals de Dordtse Synode van 1618-1619. Hij hoopt dat veel mensen het oecumenisch middaggebed willen meemaken „als een moment waarop stilte, een gebed en een psalm veel te zeggen hebben.” Daarnaast zal in het Mariakoor het Bachorgel klinken.

Lees meer over:

Grote Kerk ds. Paul Wansink
Deel dit bericht met je vrienden!