dinsdag 22 juni 2021

Alles over Dordrecht

Veel belangstelling voor themadag 'Stadsontwikkeling in de 16e en 17e-eeuw'

20 juni 2017

DORDRECHT - Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof organiseert een tweede themadag over ‘Stadsontwikkeling in de 16e en 17e-eeuw.’ De eerste dag was volgeboekt en er was nog veel belangstelling voor dit onderwerp, gezien de vele verzoekjes om een tweede dag. De tweede themadag is op donderdag 29 juni. 

Na een ontvangst met koffie en thee, neemt Jan Willem Boezeman u mee naar de laatste decennia van de 16e-eeuw. Nadat de zeven gewesten van de Republiek in 1581 de Acte van Verlatinghe tekenden, waarmee Filips II niet langer als hun vorst werd geaccepteerd, werden de Noordelijke Nederlanden een veilige haven voor calvinisten, lutheranen en doopsgezinden. Net als in andere Hollandse steden moesten er in Dordrecht veel huizen worden gebouwd om de migranten te kunnen opvangen. Tussen 1514 en 1650 groeide het aantal inwoners van de stad van 11.000 naar 20.000 in 1650, bijna een verdubbeling. Omdat haar achterland door de Sint Elisabethvloed verloren was gegaan, had de stad echter nauwelijks mogelijkheden tot uitbreiding en al zeker niet binnen haar middeleeuwse stadsmuren. Hoe loste het stadsbestuur dat op?

Na een lezing in het Augustijnenhof volgt een wandeling naar het “Nieuwe Werck” in Dordrechts historisch havengebied, waar u kennis maakt met de eerste grootschalige stadsuitbreiding uit de Gouden Eeuw, die in belangrijke mate heeft bijgedragen aan de welvaart van de stad wat daar nog goed te zien is.

De aanvang is om 13.30 uur in het Augustijnenhof, locatie: Hof 15. De kosten bedragen € 10,- per persoon. Voor onze donateur-leden is dit € 7,50 per persoon. Aanmelden kunt u hier: www.augustijnenhof.nl/aanmelding.

Deel dit bericht met je vrienden!