donderdag 24 juni 2021

Alles over Dordrecht

Bewoners voeren actie tegen hoogbouwbesluit op de Spuiboulevard 4-88

16 juni 2017

DORDRECHT - De bewoners en eigenaren van de woningen aan de Matthijs Balenstraat en Beverwijckplaats leggen zich niet neer bij het besluit van B&W om bouwen op de Spuiboulevard 4-88 toe te staan tot 25 meter hoog. De bewoners willen eveneens de locatie her ontwikkelen, maar willen niet dat er hoger gebouwd wordt dan 20 meter, als in het bestemmingsplan. Zij roepen op tot inspreken bij de bijeenkomst op 20 juni met de verantwoordelijke wethouder en zijn een petitie gestart. Zij worden daarbij ondersteund door bewoners van het Beverwijcksplein, Johan de Wittstraat en VVE boven de stadsentree.

De bewoners stellen het volgende:
“In 2012 werd, ten tijde van de zoektocht naar een geschikte locatie voor een bioscoop aan de rand van de binnenstad, in het bestemmingsplan 'Schil' een wijzigingsbevoegdheid mogelijk gemaakt voor de kavel Spuiboulevard 4-88, het bekende witte kantoorgebouw waarin ook de ANWB winkel was gevestigd. "Een mogelijk aantrekkelijke plek voor een publiek gebouw" zo werd er op gemeentelijk niveau gedacht. Voor de bioscoop werd uiteindelijk toch voor een andere locatie gekozen. Maar de wijzigingsbevoegdheid bleef wel van kracht. Zo ontstond een economisch interessante mogelijkheid voor een lokale vastgoed ontwikkelaar.

De wijzigingsbevoegdheid maakt het namelijk mogelijk om op deze kavel hoger te bouwen dan de in het bestemmingplan opgenomen maximale bouwhoogte van 20 meter. De kavel kan in oppervlakte uitgebreid worden en de bouwhoogte kan verhoogd worden tot 25 meter. Op basis van elk bestemmingsplan is het vervolgens mogelijk om als dat beter uitkomt voor een liftschacht of inrit ca. 10% af te wijken van de voorgeschreven maten uit het plan. De ontwikkelaar van 'de Johan van Beverwijck' heeft de bouwhoogte al in zijn ontwerp maximaal benut voor een hele topverdieping en bouwt tot 27,5 meter hoog, ofwel naar 9 verdiepingen.

Op 16 mei jl heeft B&W het verzoek van de firma van Pelt ingewilligd om op de locatie Spuiboulevard 4-88 waarin de ANWB winkel was gevestigd tot 25 meter hoogte te mogen bouwen.

Op 30 mei jl hebben meerdere afgevaardigden van de politieke partijen in de Commissie Fysieke Leefomgeving besloten dit besluit van B&W niet voor kennisgeving aan te nemen maar het besluit als een agendapunt in de vergadering van 20 juni te bespreken. Meerdere partijen hebben kritische vragen gesteld over de hoogte van het geplande appartementengebouw. Ondermeer over de vanzelfsprekendheid waarmee de vastgoedontwikkelaar al in zijn bouwplannen de 10% extra hoogte heeft verwerkt. Van 20 naar 25 naar 27,5 mtr hoogte.

Het karakteristieke beeld van de 19e eeuwse Schil evenals het algemeen straatbeeld van de Spuiboulevard zal beheerst gaan worden door het grote bouwvolume van het nieuwe plan.”

Inspreken en petitie
Als u wilt spreken op deze avond kunt u zich aanmelden via email: l.groenenboom@dordrecht.nl onder vermelding van uw naam, adres en het onderwerp van uw inbreng. Uw inbreng mag max 5min zijn.

De Petitie die is opgesteld voor het behoud van de maximale bouwhoogte van 20 meter
voor deze locatie is te vinden op: www.petities.nl  zoekterm: Spuiboulevard

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen via email: stillekracht@hotmail.com of tel: 06-27432988

Lees meer over:

hoogbouw spuiboulevard
Deel dit bericht met je vrienden!