zondag 5 december 2021

Alles over Dordrecht

actiegroep Stop Dordtse Kil IV doet oproep tot protest tegen bedrijventerrein op Kil IV

16 juni 2017

DORDRECHT - De actiegroep Stop Dordtse Kil IV houdt op dinsdag 20 juni vanaf 19.30 uur een protest buiten voor het Stadskantoor. Hier wil ze alle inwoners van Dordrecht voor uitnodigen. Die dinsdag wordt de commissie Fysiek, van de gemeenteraad Dordrecht, gevraagd in te stemmen met het voorstel van het College van B&W omhet  bedrijventerrein Dordtse Kil IV aan te gaan leggen.

De actiegroep wil de aanleg van dit bedrijventerrein voorkomen, omdat het volgens hen een onverantwoorde, verliesgevende investering zal worden en de landschappelijke Oude Beerpolder wordt daarvoor opgegeven.

De actiegroep: “Op 30 mei hebben dertien mensen van onze actiegroep hun bezwaren mondeling ingebracht in de commissievergadering. Er is naar ons geluisterd, maar niet gereageerd. Nu zijn we alle fracties aan het bezoeken om nogmaals te benadrukken dat nader regionaal onderzoek en daarmee herijking van de visie, beleid en strategie, onvermijdelijk is.

Het College zet met grote voortvarendheid het plan door, terwijl wij hebben beargumenteerd dat het voor de werkgelegenheid geen zoden aan de dijk zet. Wij hebben de indruk dat het college, inclusief haar fracties,  koste wat kost snel wil doorzetten en onverbiddelijk wil komen tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan.

Elk argument dat vaststelling in de weg staat, schrijft het college in haar voorstel weg. Zeer houtsnijdende kritieken worden hooguit meegenomen naar de vervolgfase, na de vaststelling dus. Dit geldt dus ook voor de prangende behoeftevraag, die aantoonbaar gebaseerd is op verouderde gegevens. Onze indruk is dat het College torpedeert, bagatelliseert, ontwijkt, ontkent en het fiasco voor zich uitschuift. Duidelijk ingegeven door een dreigend financieel, inhoudelijk debacle en gezichtsverlies.

Wij vragen u om met ons te zoeken naar antwoord op de volgende vragen: Hebben omwonenden, inwoners en belangengroepen de commissieleden kunnen overtuigen om het plan af te blazen dan wel uit te stellen? Zal er een motie komen en wat zal de inhoud zijn? Zal er aangedrongen worden op het doen van een nieuw onderzoek of zal een van hen een beroep doen op het college om zich beter te laten informeren over actuele economische ontwikkelingen o.a. in de logistieke industrie. Hoe groot is de werkelijke behoefte onder de bovenregionale logistieke bedrijven? En welke bijdrage leveren die qua werk aan onze werkzoekenden?  Wat zijn de plannen van Moerdijk en de Drechtsteden voor het uitbreiden van hun industriegebieden en vullen van de leegstand, en sluiten deze aan op die van Dordrecht? De Provincie waarschuwt voor forse scheefgroei! Klemmende vragen, die door een actueel onderzoek beantwoord moeten worden. Wie durft op dit moment een positief besluit te nemen voor een plan dat minstens een realisatietijd van meer dam 20 jaar nodig heeft en waarvan nu al bekend is dat het beoogde terrein van 67ha vele malen te groot is.”

Deel dit bericht met je vrienden!