vrijdag 25 juni 2021

Alles over Dordrecht

Succesvolle thema-avond over duurzaam grafonderhoud bij Essenhof

2 juni 2017 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - In het kader van de Week van de Begraafplaats organiseerde de Essenhof gisteravond een thema-avond over duurzaam grafonderhoud.

De rechthebbenden van twee grafvelden met particuliere graven waren uitgenodigd om mee te denken over het onderhoud van de ruimte tussen de graven nu er geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen meer worden ingezet. Veel nabestaanden vullen deze ruimte nu zelf op, vaak met zeer ongewenste materialen (zoals kiezels, kunstgras, bloempotten enz.). Dit heeft als nadelen dat andere grafbezoekers zich hieraan storen en waardoor medewerkers van de Essenhof de onderhoudswerkzaamheden niet kunnen uitvoeren.

Er waren ruim 70 mensen aanwezig in de Thuredrith Aula om mee te denken over alternatieven. Vooral de voorstellen voor diverse soorten bodembedekkers werden met grote instemming begroet. Daardoor ontstond ook draagvlak onder de aanwezigen voor de wijze waarop de Essenhof dient om te gaan met alle ongewenste materialen (handhavingsbeleid).

Wegens de grote belangstelling (er moest een wachtlijst worden aangelegd) is voor de nabestaanden van deze twee grafvelden inmiddels een tweede avond gepland op 22 juni. Hiervoor kunnen nabestaanden van de grafvelden K en R zich bij voorkeur per mail aanmelden via s.vander.klooster@dordrecht.nl of telefonisch via 078 – 770 5281.

Daarna gaan nabestaanden en medewerkers samen aan de slag met uitwerking van de nieuwe plannen. Het is duidelijk dat er sprake is van een enorme betrokkenheid bij de Essenhof en het is verrassend en verheugend dat zoveel Dordtenaren zich willen inzetten voor duurzaam grafonderhoud.

In de komende jaren wordt ook met de nabestaanden van andere grafvelden de dialoog aangegaan over dit thema.

Lees meer over:

duurzaam Essenhof grafonderhoud
Deel dit bericht met je vrienden!