Alles over Dordrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Aanpak laaggeletterdheid: Drechtsteden selecteren aanbieders van Taalonderwijs'
16mei 2017

Aanpak laaggeletterdheid: Drechtsteden selecteren aanbieders van Taalonderwijs

DORDRECHT - De Drechtsteden hebben vijf aanbieders van taalonderwijs geselecteerd om trainingen en cursussen voor laaggeletterden in de regio op te zetten. Het gaat om de Bibliotheek AanZet/MEE Drechtsteden, ROC Da Vinci, PRAGO, Taalclub en NLeducatie. Alle partijen zijn getoetst op kwaliteit en bekendheid met de regio.

Tot 2015 verzorgde het ROC Da Vinci het taalonderwijs voor de regio vanuit één centrale locatie. Door een wijziging in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) ontstond de mogelijkheid om het taalonderwijs aan te besteden en ook andere partijen de mogelijkheid te geven mee te doen. Met deze nieuwe aanpak komt er nu taalonderwijs in elke gemeente, op laagdrempelige locaties zoals wijkcentra.

Maatschappelijk probleem
Wethouder Peter Heijkoop van contactgemeente Dordrecht: “Laaggeletterdheid is een groot maatschappelijk probleem. Laaggeletterden missen basisvaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer. Dit levert problemen op in het dagelijks leven. Het bestrijden en voorkomen van laaggeletterdheid is daarom heel belangrijk. We zijn blij met deze nieuwe aanbieders omdat we nu een mooi en divers aanbod hebben. Voor iedere laaggeletterde is er een passende aanpak. Bovendien komt er aanbod in elke gemeente.”

Taal werkt
De Drechtsteden hebben in 2016 afgesproken om samen laaggeletterdheid aan te pakken. Deze afspraken staan in de notitie 'Taal werkt!'. Naar schatting zijn er in de Drechtsteden bijna 33.000 mensen laaggeletterd. Ruim 60% is geboren en getogen in Nederland.

De Drechtsteden werken nauw samen met de landelijke Stichting Lezen & Schrijven. Deze Stichting heeft voor de Drechtsteden een projectleider aangesteld.Deel dit bericht met je vrienden!