dinsdag 30 november 2021

Alles over Dordrecht

College Dordrecht wil centrale bibliotheek huisvesten in nieuwe Stadskantoor

15 mei 2017

DORDRECHT - Het college van B&W wil de Dordtse centrale bibliotheek huisvesten in het nieuwe stadskantoor aan de Spuiboulevard.

De bibliotheek is nu nog gevestigd aan de Groenmarkt. Dit pand voldoet echter niet meer aan de eisen van een moderne bibliotheek. Nu de bibliotheek werkt aan haar nieuwe rol als informatiespecialist, is het belangrijk dat ook de huisvesting verandert en past bij deze nieuwe rol.

Het college wil in het nieuwe stadskantoor (thans nog de lokatie van het oude belastingkantoor aan de Spuiboulevard) meerdere publieke functies een plaats geven. De bibliotheek past goed bij deze ambitie. In de periode tot de oplevering van het nieuwe stadskantoor in 2021 blijft de centrale bibliotheek aan de Groenmarkt gevestigd.

Overbruggen
Wel zijn een aantal investeringen nodig om die periode te overbruggen. Er wordt in 2018 een bedrag van 3 ton geïnvesteerd in de huidige huisvesting zodat de bibliotheek door kan gaan met de ontwikkeling tot informatiespecialist. Hierbij wordt zoveel mogelijk afgewogen of een toekomstige gebruiker van dit pand ook wat aan de aanpassingen heeft.
Daarnaast wordt 7 ton geïnvesteerd in inrichting en automatisering. Deze investeringen kunnen meeverhuizen naar de nieuwe locatie.

Bibliotheek van de toekomst
De bibliotheek van de toekomst gaat Dordtenaren ondersteunen bij het vinden van betrouwbare informatie en relevante kennis. Dat kan op tal van terreinen: van belastingaangiftes tot werkstukken en van inburgeren tot mantelzorgen. Tegelijkertijd heeft de bibliotheek een sterk kennis- en informatienetwerk met partners in onderwijs, welzijn, cultuur en overheid. De bibliotheek werkt hiervoor nauw samen met verschillende partijen in de stad. Meer informatie over de bibliotheek van de toekomst:http://www.debibliotheekaanzet.nl/toekomst-dordrecht.html

Lees meer over:

bibliotheek college stadskantoor
Deel dit bericht met je vrienden!