zaterdag 28 november 2020

Alles over Dordrecht

Zeventien sollicitanten voor burgemeesterschap Dordrecht

12 april 2017

DORDRECHT - Voor het burgemeesterschap van Dordrecht hebben zeventien kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt bij de commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit. De nieuwe burgemeester treedt naar verwachting vanaf september 2017 in functie.

De sollicitanten – twaalf mannen en vijf vrouwen – variëren in de leeftijd van 18 tot 63 jaar en zijn lid van CDA, GroenLinks, PvdA, SGP, SP, VVD of zijn niet aan een politieke partij verbonden. Drie sollicitanten zijn (voormalig) burgemeester en vier sollicitanten zijn (voormalig) wethouder of hebben een vergelijkbare bestuurlijke functie vervuld.

Nu de sollicitanten bekend zijn, voert de commissaris van de Koning binnenkort gesprekken met de sollicitanten. Vervolgens overlegt hij met de vertrouwenscommissie over zijn bevindingen. De commissaris streeft naar een breed samengestelde, hoogwaardige selectie. De vertrouwenscommissie voert vervolgens gesprekken met de geselecteerde kandidaten. Deze commissie doet een aanbeveling op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde profielschets. De gemeenteraad zal naar verwachting begin juli 2017 twee kandidaten voordragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarbij de raad een voorkeur aangeeft voor één van beide kandidaten. In beginsel volgt de minister de aanbeveling van de gemeente, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen.

De vacature is ontstaan na het vertrek van burgemeester Arno Brok per 1 maart 2017. Brok is vanaf die datum benoemd als commissaris van de Koning in de provincie Fryslân. Na overleg met de fractievoorzitters van de gemeente heeft de commissaris van de Koning op dat moment Peter van der Velden benoemd als waarnemend burgemeester. Van der Velden blijft tot het moment waarop de vacature is vervuld

Deel dit bericht met je vrienden!