Monday 20 September 2021

Alles over Dordrecht

Sluiting van vier weken voor cafe de Pul

28 februari 2017

DORDRECHT - Café De Pul aan de Grote Spuistraat moet definitief de deuren sluiten. De termijn van sluiting wordt echter verkort. In eerste instantie had burgemeester A.A.M. Brok 6 maanden sluiting opgelegd. Om gedeeltelijk tegemoet te komen aan het advies van de Bezwaarschriftencommissie wordt deze termijn verkort naar 4 weken onvoorwaardelijk en 5 maanden voorwaardelijk. De drankvergunning wordt niet ingetrokken.

Aanleiding voor sluiting
Aanleiding voor de sluiting is dat bij een vaste klant tot tweemaal toe een handelshoeveelheid harddrugs is aangetroffen, terwijl hij in het café (het terras maakt hier deel van uit) aanwezig was. Ook werd door deze klant gehandeld in drugs vanuit het café. Het was de exploitant bekend dat de klant in drugs handelde, maar ook na hierop door de politie te zijn aangesproken, kon de klant doorgaan met zijn activiteiten. De burgemeester rekent dit de exploitant zwaar aan. Daarnaast is in de afgelopen jaren verschillende keren geconstateerd dat er gestolen spullen werden verkocht in het café en vonden er diverse geweldsincidenten plaats waarbij politie ter plaatse moest komen.

Burgemeester komt café-eigenaren tegemoet
Burgemeester Brok heeft na advisering door de Bezwaarschriftencommissie besloten om de sluitingstijd te beperken van 6 maanden tot 4 weken onvoorwaardelijk en 5 maanden voorwaardelijk. In het definitieve besluit wordt het geweldsincident uiteindelijk niet meegenomen. Daarvoor krijgen de eigenaren wel alsnog een formele waarschuwing.

Burgemeester Brok : "Ik wil gedeeltelijk meegaan in het advies van de Bezwaarschriftencommissie omdat de leeftijd van de exploitanten maakt dat een langere sluiting en intrekking van de drankvergunning betekent dat zij het café feitelijk moeten opgeven en geen nieuw werkzaam leven kunnen opbouwen. Ik blijf echter bij mijn standpunt dat de exploitant daadkrachtiger had kunnen en moeten optreden tegen de drugshandel en de aanwezigheid van personen die zich met drugshandel bezig houden."

Het café ligt in een gebied dat bijzondere aandacht heeft van de gemeente, politie en Openbaar Ministerie. De leefbaarheid in het gebied wordt op momenten ernstig aangetast door overlast, drugsverkoop en ondermijnende activiteiten.

Lees meer over:

drugs bezwaar cafe de pul
Deel dit bericht met je vrienden!