Thursday 16 September 2021

Alles over Dordrecht

Dordrecht zet zich net als historische stad met toekomst voor kandidaat-burgemeester

24 februari 2017

DORDRECHT - De stad Dordrecht zet zich neer als een historische stad met toekomst! Dat is de eerste zin in een ontwerp-profielschets. Dordt is een bijzondere, prominente stad in de inleiding. De zwakke positie is de sociaal-economische kant, zo wordt gemeld.
De inleiding luidt:


Dordt is een historische stad met toekomst!
Hollands oudste stad, omgeven door water, is direct
gelegen aan het drierivierenpunt en het
Nationaal Park de Biesbosch. Dordrecht is rijk aan
monumenten en cultuur.
Dordrecht heeft bijna 120.000 inwoners en de bevolk
ingsomvang is al jaren stabiel.
Als 23e stad van Nederland is Dordt de centrumstad
van een groter stedelijk gebied van bijna
285.000 inwoners (Drechtsteden). In bestuurlijk opz
icht vervult zij de centrumfunctie in zowel de
Drechtsteden als Zuid-Holland Zuid.
Dankzij vele investeringen is Dordrecht geklommen n
aar de 14e positie als het gaat om woonaan-
trekkelijkheid in de Atlas voor Gemeenten, editie 2
016. Als historische stad heeft Dordrecht
aantrekkingskracht, tegelijkertijd hebben we sociaa
leconomisch een kwetsbare positie.
Daarom is het urgent om te blijven investeren.
Prioriteiten zijn:
• de levendige binnenstad;
• arbeidsmarktbeleid en onderwijs;
• leefbaarheid en veiligheid;
• duurzaamheid en milieu.
Vanuit deze urgentie en prioriteiten is in 2016 het
proces Nieuw Dordts Peil gestart.
Samen met bewoners, bedrijven en (maatschappelijke)
organisaties stellen we een
Lange Termijn Visie voor de stad op.
Dordrecht heeft een doelgerichte bestuursstijl die
is gebouwd op participatie.
Deze innovatieve manier van werken willen we verder
versterken.
Wij zoeken een burgemeester die past bij het profie
l van Dordt en bij onze ambities.
Wordt u ons boegbeeld?

Lees meer over:

burgemeester profielschets
Deel dit bericht met je vrienden!