Tuesday 21 September 2021

Alles over Dordrecht

PvdA: 'Meldingen bij Wijklijn over (grof)vuil leiden niet tot actie'

24 februari 2017 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - PvdA: "Meldingen bij de Wijklijn over (grof)vuil, leiden niet tot het opruimen ervan, terwijl de Wijklijn een top-dienstverlening moet bieden aan bewoners."

Een tijdje geleden is de PvdA gestart met een Melpunt Verrommeling. Over rommel, vuil en overlast in de openbare ruimte. Daar zijn een groot aantal reacties op gekomen. Deze meldingen - vaak met foto’s - gingen allemaal over veel rommel op een aantal plaatsen in de stad. Meldingen daarover bij de Wijklijn leidden lang niet altijd tot het gewenste resultaat, namelijk het weghalen van het vuil. Het vuil blijft lang liggen.

Voor raadslid Peter Puik was dit dan ook aanleiding om het college vragen te stellen over de Wijklijn, een eerste stap om te komen tot schonere wijken, waar het prettig wonen is. Daar is het PvdA Meldpunt Verrommeling ook voor bedoeld, om de overlast van vuil aan te pakken.

De PvdA fractie Dordrecht stelt daarom de volgende vragen aan het college:
Naar aanleiding van signalen uit de stad en gesprekken met bewoners hebben wij een aantal vragen over de Wijklijn.

1) Bent u het met ons eens dat de Wijklijn een top-dienstverlening moet bieden aan bewoners in onze stad? En vindt u dat dit op dit moment zo gebeurt?
2) Wij krijgen veel signalen van mensen welke een melding doen over (grof) vuil op straat en dat dit niet leidt tot het opruimen daarvan. Op welke wijze monitort u de actie van de diensten na een melding?
3) Het schoonhouden van de openbare ruimte is belegd bij de organisatie HVC/Netwerk. Kunt u ons uitleggen op welke wijze zij een terugkoppeling doen na een melding?
4) Kunt u ons aangeven hoeveel meldingen de Wijklijn krijgt op de volgende onderwerpen: Vuil op straat, graffiti, straatverlichting en groenvoorziening?
5) In Dordrecht zijn vele bewoners actief als zwerfafvalpakker, op welke manier ondersteunt de Wijklijn deze actieve schoonhouders?

Lees meer over:

PvdA meldpunt vuil straat
Deel dit bericht met je vrienden!