Monday 20 September 2021

Alles over Dordrecht

Schoolgebouwen 'om niet' naar Dordtse schoolbesturen

23 februari 2017 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Het college van B&W wil de schoolgebouwen in Dordrecht ‘om niet’ overdragen aan de Dordtse schoolbesturen. Op deze manier wordt het voor de schoolbesturen financieel mogelijk gemaakt om de verantwoordelijkheid voor de onderwijshuisvesting van de gemeente over te nemen.
Sinds begin 2014 voeren schoolbesturen en gemeente een constructief overleg met als doel de verantwoordelijkheid van de onderwijshuisvesting over te dragen aan het collectief van Dordtse schoolbesturen. De overdracht van alle schoolgebouwen maakt hier onderdeel van uit.

Samenwerking
Wethouder Onderwijs Peter Heijkoop: “Uitgangspunt is dat zij als gebruikers van de schoolgebouwen gezamenlijk efficiëntere keuzes kunnen maken over de invulling van schoolgebouwen, locaties van nieuwe scholen en onderhoud van de gebouwen. Ook kan de samenwerking in een collectief bijdragen aan de ontwikkeling van andere onderwijszaken zoals de kwaliteit van het onderwijs.”
De schoolbesturen hebben een huisvestingsplan opgesteld waarin voor de komende 60 jaar vervanging en renovatie van schoolgebouwen is opgenomen.

Hoge boekwaarde
De gemeente heeft de afgelopen jaren veel geld geïnvesteerd in renovatie en nieuwbouw van de Dordtse schoolgebouwen waardoor de gebouwen een relatief hoge boekwaarde hebben.
Wethouder Financiën Jasper Mos: "Dat maakte een overdracht van de taken onderwijshuisvesting financieel niet haalbaar. Door een overdracht van de gebouwen 'om niet' wordt dit wel mogelijk. De gemeente boekt deze kosten af van haar reserves. Tevens zijn er een aantal wijzigingen in wet- en regelgeving die deze manier van overdracht nu aantrekkelijk en mogelijk maken. Tot slot voorkomen we hiermee jaarlijkse claims op de begroting vanuit onderwijshuisvesting.”

Positief
Eind december heeft de gemeente dit aanbod gepresenteerd aan de schoolbesturen. Zij reageerden positief, zij zien het als een belangrijke handreiking vanuit de gemeente. Met dit nieuwe perspectief zijn schoolbesturen en gemeente inmiddels weer samen aan de slag om de overdracht verder uit te werken.

Deel dit bericht met je vrienden!