Saturday 25 September 2021

Alles over Dordrecht

ROC Da Vinci College laat grote daling voortijdige schoolverlaters zien

21 februari 2017 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Aantal voortijdige schoolverlaters Zuid-Holland-Zuid is opnieuw gedaald. Het ROC Da Vinci College laat een grote daling zien. Dit blijkt uit de voorlopige cijfers over het schooljaar 2015-2016 die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) heeft gepresenteert.

De aanpak van voortijdig schoolverlaten (vsv) in en door de regio zorgt ervoor dat het aantal vsv’ers al drie jaar afneemt. Het vsv-percentage ligt zelfs onder het landelijk gemiddelde. ROC Da Vinci College in Dordrecht realiseerde in 2015-2016 zelfs een vsv-daling van 10%. "Mede dankzij onze investering in loopbaanbegeleiding van studenten is deze stevige daling gerealiseerd," aldus een trotse Peter Vrancken, voorzitter College van Bestuur ROC Da Vinci College.

Reden voor het ministerie om zowel de regio Zuid-Holland Zuid als het Da Vinci College vandaag in het zonnetje te zetten met een felicitatietaart.

Peter Heijkoop, portefeuillehouder Onderwijs gemeente Dordrecht, contactgemeente van de regio Zuid-Holland Zuid: "We zijn heel trots op deze resultaten. Ik zie dit als een belangrijke waardering voor de aanpak in de regio Zuid-Holland Zuid die z'n vruchten afwerpt: steeds meer jongeren gaan met een diploma van school. Deze lijn blijven we vasthouden. Want met een diploma hebben jongeren de meeste kans op een baan en daarmee een goede basis om een zelfstandig bestaan op te bouwen." 

Samenwerking in de regio blijkt succesvol
De gezamenlijke inspanningen in Zuid-Holland Zuid om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan, leidden tot een daling van het aantal schooluitvallers: in 2015-2016 1,6% van het totaal aantal leerlingen tegenover 1,7% een jaar eerder. Daarmee valt de regio binnen de vsv-normen van het ministerie van OCW. Alle scholen in de regio, voortgezet onderwijs en het mbo, organiseren samen met coördinator RMC diverse projecten om schooluitval te voorkomen en tegen te gaan. Zo worden kwetsbare jongeren in zowel voortgezet onderwijs als mbo intensief begeleid. Er is vooral aandacht voor de risicomomenten, zoals de overstap van voortgezet onderwijs naar mbo. Ook verzuim is een belangrijk signaal: is een leerling niet op school, dan wordt hij of zij direct benaderd. Zijn er problemen, dan gaan de samenwerkingspartners meteen tot actie over zodat de studie niet in gevaar komt.

Wat doen we nog meer?
Ook een passende studiekeuze helpt leerlingen om gemotiveerd te blijven en de school af te maken. In het voorlichtingsproject “Windroos” ondersteunen docenten en mbo-studenten leerlingen op het voortgezet onderwijs bij het maken van een studiekeuze. Vroeg beginnen met een goede loopbaanoriëntatie maakt de kans op het kiezen van een verkeerde vervolgopleiding een stuk kleiner. ROC Da Vinci College, AOC Wellant College en de vmbo-scholen in de regio werken nauw samen in dit project.

Ook het samenwerkingsverband ZOW (Zorg, Onderwijs en Werk) begeleidt jongeren die dreigen uit te vallen op school. Het ZOW-project gaat uit van een integrale aanpak. Er wordt vanuit verschillende invalshoeken naar de problematiek van de jongere gekeken, zoals onderwijs, hulpverlening en arbeidsperspectief.

Samen sterk tegen voortijdig schoolverlaters
Voortijdig schoolverlaters zijn leerlingen die het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie. Een startkwalificatie is minimaal een havo-diploma of diploma mbo-niveau 2. Uit onderzoek blijkt dat een startkwalificatie veel betere kansen biedt op werk. Van de jongeren mét kwalificatie heeft na één jaar 72% een baan, tegenover 42% van de jongeren zonder startkwalificatie.

In de regio Zuid-Holland Zuid werken daarom diverse partijen intensief samen: samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, het mbo, Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten en RMC (onderdelen van de Dienst Gezondheid & Jeugd), arbeidsbemiddeling en zorginstellingen. Zij maken afspraken over thema’s als de overstap van vo naar mbo, begeleiding in de schoolloopbaan, verzuim en kwetsbare leerlingen. Door te investeren in een goede samenwerking werken de partners aan een nog hoger rendement. Doel is het voortijdig schoolverlaten verder terug te brengen en het studiesucces van de leerlingen te vergroten. Een goede start op de arbeidsmarkt en goed kunnen participeren in de samenleving.

Deel dit bericht met je vrienden!