Thursday 16 September 2021

Alles over Dordrecht

,,Naam nieuwe burgemeester van Dordrecht wordt 4 juli bekend

9 februari 2017

DORDRECHT - De nieuwe burgemeester van Dordrecht zal op dinsdag 4 juli door de gemeenteraad worden aangewezen. Formeel stemt de raad dan over een aanbeveling aan de commissaris van de Koning, die de procedure richting minister van binnenlandse zaken begeleidt. De opzet is dan de nieuwe burgemeester op 28 september wordt geinstalleerd.

Om de bevolking bij de procedure te betrekken kan een ieder reageren op de eerste schets van de zogeheten profielschets tot 6 maart. Vanaf 24 februari, de datum van afscheid van burgemeester Arno Brok naar Friesland, zijn reacties mogelijk.

Deze planning is door de gemeenteraad vastgesteld in overleg met relevante partijen.

Planning benoemingsprocedure
Momenteel wordt gewerkt aan het maken van een planning voor de benoemingsprocedure van de nieuwe burgemeester. Deze procedure gaat gepaard met een aantal extra bijzondere raadsvergaderingen. Op 21 februari zal u hiertoe in de raad een voorstel behandelen. Hierbij vragen wij u alvast rekening te houden met de volgende extra vergaderingen en deze in uw agenda op te nemen.

Het betreft:
- Donderdag 16 maart om 20.00 uur (vaststellen profielschets en verordening op vertrouwenscommissie)
- Dinsdag 4 juli om 14.00 uur (besloten vergadering waarin wordt besloten over de aanbeveling aan de
CdK/minister)
- Donderdag 28 september om 20.00 uur (installatie en beëdiging nieuwe burgemeester)

Inwoners, ondernemers en belanghebbenden zullen vanaf 24 februari worden opgeroepen om te reageren op de eerste profielschets voor de nieuwe burgemeester. Tot en met 6 maart zal iedereen in de gelegenheid worden gesteld een reactie in te dienen.

Lees meer over:

burgemeester 4 juli
Deel dit bericht met je vrienden!