Wednesday 22 September 2021

Alles over Dordrecht

HBO Drechtsteden ontvangt het NRTO-keurmerk

3 februari 2017 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - HBO Drechtsteden heeft in januari het NRTO-keurmerk ontvangen. Het NRTO-keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de brancheorganisatie voor trainen en opleiden. Het keurmerk geeft hbo-studenten een extra zekerheid dat HBO Drechtsteden een hoge kwaliteit van onderwijs biedt.

Kwaliteit en professionaliteit
Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft tijdens een audit vastgesteld dat HBO Drechtsteden voldoet aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk. Hiermee kan HBO Drechtsteden aantonen dat de school voldoet aan hoge eisen voor transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Het NRTO-keurmerk fungeert in de opleidingenmarkt als een teken van kwaliteit en professionaliteit. HBO Drechtsteden behaalde bovendien het CRKBO-keurmerk in is daarmee ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Hiervoor moeten onderwijsinstellingen voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Belangrijk voor deelnemers aan een opleiding van HBO Drechtsteden is dat de opleidingen vrijgesteld zijn van BTW.

Over HBO Drechtsteden
HBO Drechtsteden is een kennisinstituut op de terreinen van (maritieme) techniek, management & ondernemerschap en zorg & welzijn. Onderwijs, onderzoek en valorisatie van kennis zijn de kernactiviteiten. HBO Drechtsteden is verankerd in de regio Drechtsteden, maar bedient een landelijke markt. Het instituut draagt bij aan de succesvolle groei en ontwikkeling van individuen en organisaties door persoonlijk onderwijs op maat.

Deel dit bericht met je vrienden!