Saturday 25 September 2021

Alles over Dordrecht

VVD Dordrecht is verontrust over onderzoek naar integratie op scholen

2 februari 2017 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Op 01 februari jongstleden zijn in diverse kranten en bladen berichten verschenen over het vermijden van gevoelige onderwerpen op basisscholen en in het voortgezet onderwijs.

Dit blijkt uit een onderzoek van het onderwijsbureau DUO. Dit heeft volgens veel leraren er mee te maken dat de integratie is mislukt. In de grote steden geeft bijna de helft van de schoolleiders en docenten aan dat er sprake is van een mislukte integratie en toenemende segregatie.

Niet-westerse allochtone leerlingen gaan voornamelijk met elkaar om en ouders van die kinderen spreken de Nederlandse taal nauwelijks. Ook merken de schoolleiders en docenten op, dat ouders met een allochtone afkomst er vaak andere normen en waarden op na houden (bijv. minder respect richting vrouwen).

De VVD Dordrecht is verontrust over deze constateringen en wil graag weten of dit ook in Dordrecht speelt.

De VVD Dordrecht heeft de wethouder de volgende vragen gesteld:

- 1. Heeft de wethouder een beeld over de situatie met betrekking tot integratie en de geconstateerde problemen op de Dordtse scholen? (zowel basis- als voortgezet onderwijs)
- 2. Zo nee, is de wethouder bereid om het gesprek aan te gaan met de scholen om te onderzoeken of het probleem ook speelt bij de Dordtse scholen.
- 3. Kan de wethouder ons binnen een korte termijn berichten over zijn initiatieven, zodat we in de Raad het debat kunnen aangaan over dit onderwerp.

Deel dit bericht met je vrienden!