vrijdag 27 november 2020

Alles over Dordrecht

Procedure rondom nieuwe burgemeester van start

26 januari 2017 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - De commissaris van de Koning, de heer J. Smit, heeft vandaag in een gesprek met de fractievoorzitters van de Dordtse gemeenteraad aangegeven de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) te gaan adviseren de vacature voor een Kroonbenoemde burgemeester open te stellen. Dit betekent dat de Dordtse gemeenteraad kan beginnen met de voorbereidingen voor de benoeming van een nieuwe Kroonbenoemde burgemeester.

De procedure naar een nieuwe burgemeester begint met het maken van een profielschets. Deze profielschets geeft zo precies mogelijk weer wat van de burgemeester wordt verwacht in de gemeente en regio en wat de burgemeester mag verwachten.

Het is de bedoeling van de raad om ook inwoners en andere belanghebbenden te betrekken bij het opstellen van de profielschets. Wanneer de profielschets wordt vastgesteld in de gemeenteraad zal binnenkort bekend worden. De commissaris van de Koning zal bij die vergadering aanwezig zijn om de profielschets in ontvangst te nemen. Nadat de profielschets is vastgesteld, begint de selectieprocedure.

De heer Smit zal binnenkort een waarnemend burgemeester voor Dordrecht benoemen. Deze waarnemend burgemeester blijft aan tot de nieuwe Kroonbenoemde burgemeester benoemd is.

Deel dit bericht met je vrienden!