zondag 27 september 2020

Alles over Dordrecht

Statushouders in Drechtsteden krijgen extra hulp naar werk

20 januari 2017 (door Hennie van der Zouw)

DRECHTSTEDEN - Statushouders in de Drechtsteden krijgen extra hulp van de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) om zo snel mogelijk aan het werk te kunnen. Dat heeft het Drechtstedenbestuur in december 2016 besloten. Met het project Impuls Statushouders willen de Drechtsteden zorgen voor een snellere inburgering van statushouders en een hogere uitstroom naar betaald werk.

Op dit moment wonen 650 vluchtelingen met een verblijfstatus in de Drechtsteden die een uitkering ontvangen. Deze statushouders worden vanuit de gemeenten ondersteund bij hun maatschappelijke inburgering. De SDD helpt hen met een beroepsgerichte opleiding, taalscholing en het vinden van werk.

"De gebruikelijke aanpak van de SDD om mensen aan werk te helpen werkt niet bij de statushouders; er zijn te veel obstakels om aan het werk te komen”, zegt portefeuillehouder Peter Heijkoop. “Daarom zetten we nu al tijdens de inburgering in op taal, opleiding en werkervaring. Hiermee versnellen we het proces van inburgering en zorgen we ervoor dat deze groep zo snel mogelijk aan het werk kan. Het spreken van de taal en een betaalde baan zijn heel belangrijk om een zelfstandig leven op te
bouwen in onze samenleving.”

De SDD is deze aanpak gestart in de zomer van 2016 als pilot. Sindsdien hebben 25 statushouders een betaalde baan gevonden.

Taaloefenplekken
De SDD zorgt dat statushouders al tijdens hun inburgering werkervaring op kunnen doen via onder andere taaloefenplekken, stages en vrijwilligerswerk. Een medewerker van de SDD maakt voor elke statushouder een plan van aanpak. Dat bouwt zo mogelijk voort op de werkervaring en opleiding die statushouders al in het land van herkomst hebben opgedaan.

Zwak
Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat de sociaaleconomische positie van  veel vluchtelingen zwak is. In Nederland is na 10 jaar inburgering 50% van de Somaliërs uitkeringsafhankelijk, 40% van de Irakezen, 30% van de Afghanen en 30% van de Iraniërs. Uit het onderzoek blijkt dat maar één derde van de vluchtelingen die vanaf 1995 naar Nederland is gekomen een betaalde baan heeft.

Deel dit bericht met je vrienden!