zondag 5 december 2021

Alles over Dordrecht

Marinus van den Berg: Ongewenst isolement

29 december 2016 (door Paul Seesink)

DORDRECHT - “Niet eenzaamheid, maar ongewenst isolement vraagt om aandacht”, zegt pastor Marinus van den Berg. Marinus is onder meer bekend van het boek ‘Levenspaden’ dat hij samen met Wim Huijser, biograaf van Cees Budding, heeft gepubliceerd. Ook is hij auteur van het boek ‘Lijden verlichten’ . Hij was geestelijk verzorger/pastor in de gezondheidszorg in Apeldoorn, Almelo en Rotterdam.

Eenzaamheid is bepaald geen exclusiviteit van ouderen. Het gaat doorheen alle leeftijden. Mensen die ongewenst geen aansluiting kunnen vinden omdat zij bijvoorbeeld een emotie van verlies ervaren, leven in de schaduw van een kruis, zich niet met anderen verbonden voelen of getroffen worden door een gewaarwording van uitsluiting.

In deze tijd worden veel initiatieven ontwikkeld tegen de eenzaamheid. Er wordt vanuit gegaan dat iedere mens aandacht wil zonder dat duidelijk is wat aandacht precies inhoudt. De wereld van  reclame en verkoop heeft zich dit begrip ook toegeëigend, maar in wiens belang? Het valt pastor Marinus op dat het gaat om de strijd tegen de eenzaamheid. Een soort oorlogsverklaring maar wat moet er dan bereikt worden? Het utopisch land van een leven zonder eenzaamheid? Daarom vraagt hij zij zich af wat eenzaamheid eigenlijk is. Er zou onderscheid gemaakt moeten worden, want volgens pastor Van den Berg bestaat er naast onvermijdelijke eenzaamheid, ook noodzakelijke én wenselijke eenzaamheid. Er is een gekozen eenzaamheid, maar ook een ongewenste die een eigen keuze of onmacht kan zijn.

Secretaris Paul Seesink vertelde ons dat het bestuur van Stichting Karmelkring Elia Dordrecht pastor Van den Berg bereid heeft gevonden om in het kader van haar 'Bezielingsprogramma 2016-2017' in januari stil te staan bij die onderscheidingen. Dit initiatief van de stichting wordt mede gedragen door de Drechtstedelijke H. Theresia van Ávila-parochie. Deze avond - die ook gaat over ontmoeting en inleven - is niet alleen interessant voor vrijwilligers of pastorale werkers, maar ook voor mantelzorgers, familie of bezoekers van ouderen en zieken. Kortom, voor u en jou!

Allen welkom op woensdag 25 januari 2017, van 20:00 tot 22:00 uur. (deze wijkt af van de tijd in de papieren brochure van Karmelkring Elia!)
Locatie: Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10, 3317 LE   Dordrecht
Toegang: een vrije gift wordt bijzonder op prijs gesteld.
Info en aanmelden: www.karmelcentra.nl/dordrecht

Deel dit bericht met je vrienden!