zondag 5 december 2021

Alles over Dordrecht

Vuurwerkvrije zones met de jaarwisseling

28 december 2016

DORDRECHT - Op een aantal gebieden in Dordrecht mag er deze jaarwisseling geen vuurwerk afgestoken worden. Deze regel is bedoeld om kwetsbare mensen en dieren te bescherme en vernielingen te voorkomen. Denk aan hierbij bijvoorbeeld aan plaatsen in de buurt van ziekenhuizen, verzorgingshuizen en seniorencomplexen. In de collegevergadering van september 2016 is hiertoe een voorstel aangenomen. De vuurwerkvrije zones gelden voor de jaarwisseling van 31 december 2016 vanaf 18:00 uur tot 1 januari 2017 02:00 uur.

Vuurwerkvrije zones
De terreinen van ziekenhuizen, verpleeghuizen en wooncentra voor senioren zijn aangewezen als vuurwerkvrije zones. Ook de schoolpleinen zijn aangewezen als zone waar je geen vuurwerk mag afsteken, omdat schade aan schoolgebouwen erg groot kan zijn. De parken zijn ook vuurwerkvrije zones omdat daar dieren wonen en rusten en om schade aan afvalbakken en straatmeubilair te voorkomen. Reparatie en vervanging lopen erg op in kosten. Dit voorkomen we met het vuurwerkvrij houden van deze zones.

Hier mag geen vuurwerk worden afgestoken:
het terrein van het Albert Schweitzerziekenhuis, de locaties Dordwijk en Amstelwijck;
het terrein van ouderencentra De Merwelanden, Polderwiel, Gravenhorst, Dubbelmonde, Sterrenwiel, Waterwiel en Stadswiel, Vreedonk, De Linden en De Prinsemarij;
het terrein van de verpleeghuizen Het Parkhuis, Het Dijkhuis (dependance van Parkhuis), De Sterrenlanden en Crabbehof;
de parken: Wantijpark, Merwesteinpark, Weizigtpark (inclusief de kinderboerderij), Overkamppark, Dubbelmondepark, Dubbelsteynpark, Sterrenburgpark, Wittensteinpark, Rustenburgpark, Oostkilpark en Wielwijkpark;
alle schoolpleinen van basis- en voortgezet onderwijs.

Politie
Wie in de vuurwerkvrije gebieden vuurwerk afsteekt krijgt dezelfde straf als je krijgt wanneer je vuurwerk afsteekt vóór 31 december 18.00 uur of na 1 januari 02.00 uur. Je krijgt een waarschuwing, jongeren krijgen een taak- of leerstraf of je krijgt een bekeuring van 100,- per afgestoken item.

Deel dit bericht met je vrienden!