dinsdag 22 juni 2021

Alles over Dordrecht

College stelt vereenvoudigde regels hondenbeleid voor

22 december 2016 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Honden alleen los in de aangewezen losloopgebieden en op hondenspeelvelden en behalve in de losloopgebieden overal in de bebouwde kom poep opruimen. Dat is de kern van het collegevoorstel hondenbeleid 2016-2020. Het voorstel gaat binnenkort naar de gemeenteraad ter besluitvorming.

De gemeente Dordrecht heeft al tientallen jaren vastgesteld hondenbeleid. Dit beleid is het afgelopen jaar opnieuw bekeken. Er is een intensief en interactief inspraakproces geweest. Veel hondenbezitters ergeren zich net als niet hondenbezitters aan de overlast van hondenpoep in de openbare ruimte. Wethouder Reynvaan (Stadsbeheer): 'Tijdens gesprekken in de verschillende wijken werd aangegeven dat (her)invoering van de ruimplicht in de bebouwde kom de overlast naar verwachting zal verminderen. De regelgeving is dan duidelijker en ook de handhaving is naar verwachting makkelijker.'

Tevredenheid
De gemeente Dordrecht heeft bijna 119.000 inwoners waarvan ruim 5.000 hondenbezitters met in 2016 5.231 geregistreerde honden. Het relatief kleine aantal ingediende reacties van hondeneigenaren tijdens de officiële inspraakprocedure, legt het college uit als tevredenheid over het voorstel bij het overgrote deel van de hondenbezitters.

Geen ruimplicht losloopgebieden
Hondenbezitters gaven in gesprekken in de wijken aan wel moeite te hebben met een ruimplicht in de losloopgebieden. Deze voorzieningen zijn vaak te groot om de hondenpoep makkelijk op te kunnen ruimen.

Voorwaarde voor naleving van de opruimplicht is de wens voor een prullenbak in de directe omgeving van de voorziening, zodat men niet te ver met de hondenpoep hoeft te lopen.

Extra voorziening in de binnenstad
Hondenbezitters in de binnenstad gaven aan dat ze te weinig locaties hebben om hun hond los te laten lopen. In de Schoolstraat wordt een tijdelijk (10 jaar) speelveld voor honden ingericht. Dit speelveld kan vanaf april 2017 worden gebruikt.

De hondentoiletten worden opgeheven en ingezaaid met gras. Uiteraard mogen honden hier nog wel uitgelaten worden. Dit geldt ook voor de uitlaatstroken. Wel moet de hond hier aan de lijn en de poep worden opgeruimd. Op de speelvelden moest de hondenpoep als worden opgeruimd. Dit blijft zo.

Meer afvalbakken
Omdat de uitlaatstroken en hondentoiletten vervallen als aparte voorziening zijn over de gehele stad ongeveer 20 extra afvalbakken nodig. Hiermee wordt voorkomen dat rond de voormalige uitlaatstroken en hondentoiletten extra overlast van hondenpoep ontstaat. Daarnaast wordt opnieuw kritisch gekeken naar de locaties van afvalbakken in de directe omgeving van de hondenuitlaatvoorzieningen.

Daarnaast is het nog steeds mogelijk voor bewoners om een extra afvalklep op ondergrondse containers aan te vragen of een afvalbak te adopteren.

Boven de klep komt een speciale sticker om aan te geven dat de container ook geschikt is voor zakjes hondenpoep.

Communicatie
Na vaststelling van het vernieuwde hondenbeleid zet de gemeente in op het verbeteren van de structurele communicatie over de regels van het hondenbeleid.

Deel dit bericht met je vrienden!