donderdag 9 december 2021

Alles over Dordrecht

Burgemeester Arno Brok voorgedragen als nieuwe Commissaris van de Koning in Friesland

21 december 2016

DORDRECHT - Burgemeester Arno Brok van Dordrecht is voorgedragen als de nieuwe commissaris van de Koning in Friesland. Dat heeft de woordvoerder van Brok woensdag bevestigd. Hij wordt vandaag om 11.00 uur voorgedragen.

Brok (VVD) wordt de opvolger van John Jorritsma. Hij is in september burgemeester van Eindhoven geworden. Momenteel is Joan Leemhuis-Stout de waarnemend commissaris van de Koning in Friesland.

Wanneer een nieuwe commissaris van de Koning wordt voorgedragen moet de minister van Binnenlandse Zaken nog officieel goedkeuring geven. Het komt echter zelden voor dat het ministerie niet meegaat in de keuze van de provincie.

Bron: RTV Rijnmond.

Bericht op site Provincie Friesland:

A.A.M. Brok
Profielschets

Provinciale Staten zien Arno Brok als een goede verbinder. In 2012 is hij hiervoor onderscheiden met de burgemeestersprijs voor verbindend vermogen. Vanuit zijn ervaring als bestuurder in Fryslân weet hij wat er speelt en leeft in Fryslân. Hij voelt zich bijzonder verbonden met de Friese taal en cultuur en is hiervoor in 2000 onderscheiden met de Veer van de Ried fan de Fryske Beweging.
Procedure

Door het vertrek van commissaris van de Koning J.A. Jorritsma is er per 13 september de vacature van de commissaris van de Koning in Fryslân ontstaan. In de Statenvergadering van 29 juni is de verordening voor de vertrouwenscommissie vastgesteld. Ook is de vertrouwenscommissie op die datum ingesteld. In de Statenvergadering van 28 september is de profielschets vastgesteld en aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De afgelopen periode heeft de vertrouwenscommissie gesprekken gevoerd met de kandidaten. Deze gesprekken en de eerder gemaakte profielschets vormden de basis voor het advies van de vertrouwenscommissie aan de Staten. Op basis van de aanbeveling van de Staten zal de minister van Binnenlandse Zaken een voordracht uitbrengen aan de Koning. De nieuwe commissaris zal vervolgens bij Koninklijk Besluit benoemd worden voor een periode van zes jaar.
Loopbaan

Arno Brok (1968 te Leerdam) is bekend met Fryslân. Hij studeerde Bestuurskunde aan de Thorbecke Academie in Leeuwarden. In de periode 1994-1998 was hij raadslid en fractievoorzitter van de VVD in de Friese hoofdstad. Daarna werd hij wethouder in Leeuwarden tot 2003 met in zijn portefeuille onder andere economische zaken, sociale zaken en werkgelegenheid en cultuur. In de periode 2003-2010 was hij burgemeester van Sneek met in zijn portefeuille onder andere openbare orde en veiligheid, economische zaken en regionale samenwerking. Vanaf 2010 is de heer Brok burgemeester van Dordrecht met in zijn portefeuille onder andere openbare orde en veiligheid, bestuurlijke betrekkingen en internationale samenwerking. Arno Brok heeft ook een aantal nevenfuncties. Hij is onder andere lid van de Fryske Akademy en voorzitter van het Bouwfonds Cultuurfonds.

Deel dit bericht met je vrienden!