zondag 5 december 2021

Alles over Dordrecht

Dash 35 ging 75 jaar geleden voor eerst mee doen aan tenniscompetitie

15 december 2016

DORDRECHT -  Tennisclub DASH 35 schrijft op de eigen website over de eigen historie. Dit jaar is het in elk geval 75 jaar geleden dat de vereniging voor de eerste keer ging meedoen aan een tenniscompetitie.

De vereniging stond pakweg vijftig jaar geleden vooral bekend als de club van het echtpaar De Bot. in DordrechtL.W.A. de Bot was ook bekend in de stad als grondlegger van Dagblad De Dordtenaar, die hij vanaf 1946 snel tot de populairste krant van de stad wist op te werken. Nieuwsverslaggever Jan Vos noemde De Bot dan ook in de krant de dompteur aan het Bagijnhof, die het publiek wist te winen voor de krant.

Zijn vrouw Mimy de Bot wordt nog in herinnering gehouden door een tennistoernooi dat haar naam draagt.

Meer historie kan worden gelezen en gevolgd in delen op de website van Dash 35. Een voorproefje:

Voor het ontstaan van de Dordrechtse Lawn Tennis Club Dash'35 is een denksport nodig geweest. Een bridgeclubje onder de naam 'De Eerste Trek' (D.E.T.) zocht naar een geschikte manier om naast het bridgen in de winter ook zomers gezamenlijk door te brengen. Zodoende werd eind 1935 (om precies te zijn 22 september 1935) een tennisclub opgericht, die in eerste instantie de naam D.E.T. droeg en in het voorjaar van 1936 een tennisbaan huurde op het Sportpark Reeweg.
In de volgende jaren groeide het ledental onder meer door de instroom van een aantal leden van de korfbalclub Deetos. Studenten van de MTS waren de volgende welkome versterking. Aangezien deze studenten al flink bedreven waren in de tennissport, fungeerden zij in die eerste jaren als onbezoldigd leermeester voor de anderen.
In 1941 werd voor het eerst deelgenomen aan de tenniscompetitie. Daartoe was het lidmaatschap van de KNLTB vereist en moesten statuten en een huishoudelijk reglement worden opgesteld, De naam van de club werd gewijzigd in Dash met de toevoeging '35 omdat in Amsterdam een tennisclub REEDS de naam Dash droeg. Tevens werd in 1941 voor het eerst gebruik gemaakt van een professionele tennisleraar, de heer W.Blaisse.
In 1942 werd Sportpark Reeweg verruild voor een tennisbaan die aan de Achterweg van D.L.T.C. voor de volle week kon worden gehuurd. In de latere oorlogsjaren moest van de Achterweg worden uitgeweken, eerst weer naar Sportpark Reeweg, daarna naar een baan aan de Veerweg in Papendrecht.
In 1945 verscheen voor het eerst een clubblad in de vorm van een gestencilde blaadje, dat in de zomer om de 14 dagen en in de winter maandelijks uitkwam. In dat zelfde jaar vierde de club het tienjarige bestaan met een eerste jubileumfeest.
De behoefte aan een eigen accommodatie leidde tot de bouw van een nieuw tennispark achter het Sportfondsenbad aan de Brandts Buysstraat naast de voetbalclub Fluks. Op zaterdag 27 april 1946 had de opening plaats en kreeg Dash'35 de beschikking over vier tennisbanen, die eigendom waren van een daarvoor speciaal opgerichte stichting 'De Brug'. Het ledental steeg naar 160, 120 senioren en 40 jeugdleden. In de winter werd getennist op overdekte banen in de suikerfabriek van Puttershoek. De verbondenheid van Dash'35 met indoortennis in de winter was geboren.

Lees meer over:

dash35 historie '
Deel dit bericht met je vrienden!