zondag 5 december 2021

Alles over Dordrecht

De eerste vluchtelingen met verblijfsvergunning tekenen participatieverklaring

5 december 2016

DORDRECHT - De eerste 15 statushouders in Dordrecht hebben vrijdag in het bijzijn van burgemeester Brok een zogeheten participatieverklaring ondertekend. Statushouders zijn vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen. De participatieverklaring wordt een verplicht onderdeel van de inburgering.

Vooruitlopend hierop biedt Dordrecht vluchtelingen die sinds 1 januari 2016 in de gemeente wonen workshops aan. Ze worden gegeven door Vluchtelingenwerk. In de workshops is aandacht voor vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie en voor de grondwet van Nederland. Door het tekenen van de verklaring tonen de statushouders hun betrokkenheid bij de Nederlandse samenleving en hun bereidheid daar actief aan bij te dragen.

Deel dit bericht met je vrienden!