donderdag 24 juni 2021

Alles over Dordrecht

Oud-wethouder Van den Burgt herhaalt kritiek op Gorcumse VVD wethouder Doodkorte in zijn rol bij val To Be

3 december 2016

DORDRECHT - Marcel Doodkorte voorzitter van de raad van toezicht van het ten onder gegane culturele centrum To Be wil geen reactie geven op kritiek van de zijde van oud-CDA wethouder van Dordrecht, Bert vd Burgt.

Dit maakte vandaag presentator Ben Corino van het programma Studio de Witt op Drechtstad FM bekend. Hierdoor was ook een direct gesprek tussen Van der Burgt, aanwezig in de studio, met Doodkorte niet mogelijk.

Van der Burgt herhaalde dat er een toelichting gegeven moet worden door Doodkorte over zijn vergoeding als voorzitter van de Raad van Toezicht die in korte tijd was verhoogd van 3500 tot 10.000 euro. Via twitter verwees zatrerdagavond zowel het CDA Dordrecht als CDA-raadslid Christiaan Mercuur naar het feit dat Van der Burgt bij zijn kritiek blijft.

De verhoging van de vergoeding speelde kort voor de val van To Be, waar miljoenen euro's zijn verdampt.  Doodkorte ontkende eerder in AD De Dordtenaar alles. ,,Van der Burgt jokt of heeft de feiten niet goed gelezen". Hij toonde zich in de media tevens verdrietig en werkte al eerder niet mee aan een zogeheten feitenonderzoek naar de gang van zaken bij To Be.  KPMG stele onlangs in een rapport voor de gemeenteraad van Dordt dat er sprake is geweest van mismanagement.

Volgens Doodkorte, ook wethouder van Gorkum, hebben betrokkenen bij To Be in het verleden ook met een advocaat afgesproken verder geen toelichting te geven op het faillissement van de educatieve instelling. Hij zegt zich aan de afspraken te houden. Eind 2015 gaf Doodkorte ook al geen toelichting.

Van der Burgt, tot de zomer wethouder van financie"en van Dordrecht en nu CDA-fractievoorzitter, zei gewoon op basis van de jaarrekeningen van To Be te hebben vastgesteld, dat voorzitter Doodkorte in korte tijd 300 procent meer vergoeding kreeg.

Hij noemde het eerder al schandelijk dat de VVD wethouder ook niet heeft meegewerkt aan de onderzoek van KPMG.

Nelleke de Smoker, fractievoorzitter van D66, liet bij Studio de Witt weten dat zij over de gang van zaken rond To Be het naadje van de kous wil weten. Daarom wil zij het college van b. en w. van Dordrecht in december in de raad interpelleren over de gang van zaken. Ze nam al enkele keren de opmerking in de mond dat de opmerkingen van Doodkorte lijken op een doofpot.

In 2015 liet ook wethouder Piet Sleeking van Beter voor Dordt (BVD) al weten, dat er veel is misgegaan bij To Be.

In 2015 zei hij in de krant AD De Dordtenaar, dat  ToBe 'een bestuurlijk gedrocht"  was. De directie is volgens hem verantwoordelijk voor het management en er is een eigen raad van toezicht. Accountants kijken de jaarrekening na. De gemeentes kijken van grote afstand toe. ,,Bij de accountants is wel gebleken dat er evidente fouten zijn gemaakt en dat zaken verkeerd in de boeken zijn gekomen van ToBe.'' Volgens Sleeking heeft de raad van toezicht geen goed werk geleverd. ,,Er valt wat af te dingen op de rol van de raad van toezicht de afgelopen jaren,'' zo zei hij.

De gemeenteraad van Dordrecht kan zich beroepen op de controlerende rol als overheidsorgaan of de besteding van de subsidie wel rechtmatig en doelmatig is geweest.

De CDA fractie volgt al langer ToBe kritisch. Het volgende stuk stond in 2015 van de hand van de toenmalige fractievoorzitter Peter Heijkoop op de site van de fractie:

,,De problemen zijn dermate ernstig dat de gemeente Dordrecht, samen met de andere gemeenten die een aandeel hebben in ToBe, fors in de buidel moet tasten. Het college heeft de gemeenteraad een aantal opties gegeven, waaronder behoud van ToBe middels een reorganisatie of een volledig faillissement. Behoud kost Dordrecht circa 1,8 miljoen, een faillissement pakt aanzienlijk duurder uit.

Als CDA staan wij kritisch tegenover investeren in ToBe. Zo blijkt bijvoorbeeld uit gesprekken met het verenigingsleven dat ToBe, met subsidie van de gemeente, in het vaarwater zit van (sport)verenigingen die ook lessen aanbieden. Tevens zetten wij vraagtekens bij de financiële houdbaarheid. Welke garanties hebben we dat ToBe volgend jaar niet weer de hand moet ophouden? Verantwoordelijk wethouder Sleeking gaf namens het college in zijn betoog aan dat hij vertrouwen heeft in het herstelplan. Naar zijn inschatting is ToBe levensvatbaar na de 1,8 miljoen euro kostende reorganisatie. Onze fractie heeft daarom besloten het voorstel voor een reorganisatie te steunen. De reorganisatie betekent echter ook dat er een discussie zal moeten worden gehouden over de vraag waar ToBe wel en niet van is. Als partij van de samenleving hebben wij hier een duidelijke mening over: cultuuronderwijs is een goede zaak, maar wij steunen de verenigingen als het gaat om het lesaanbod.

Is de kous hiermee af? Absoluut niet. Als semi-publieke instelling had en heeft ToBe namelijk een bestuur en een raad van toezicht. Deze bezoldigde toezichthouders waren en zijn verantwoordelijk voor degelijk bestuur en een betrouwbare boekhouding. De toenmalig voorzitter van de raad van toezicht verklaarde nota bene nog vorig jaar:
‘ToBe is volgens de beste tradities van het dienend leiderschap door de afgelopen crisisjaren heen geloodst, er is menig robbertje met onverstandige bestuurders uitgevochten. Maar al deze positieve resultaten maken mij tot een blij en dankbaar mens.’
Wat onze fractie betreft is, door het wanmanagement en het verspreiden van berichten die niet op waarheid lijken te berusten, ernstige schade toegebracht aan het vertrouwen in het publiek bestuur. Dit blijkt ook uit de reacties op straat: de woede over het feit dat de gemeente wéér miljoenen moet bijleggen is groot. Het CDA heeft daarom deze week een motie ingediend in de gemeenteraad. Deze motie roept op tot ‘Publieke Gerechtigheid’; een onderzoek naar het functioneren van de bestuurders/toezichthouders van ToBe. Om verantwoording af te leggen, maar ook om van te leren richting toekomst. De tijd dat we wanbestuur laten passeren is wat het CDA betreft definitief voorbij.

Marcel Doodkorte meldt nog als activiteiten op internet:

Trainer/coach
Overheids- en Burgerparticipatie
juni 2010 – heden (6 jaar 7 maanden)

De training "Overheids- en Burgerparticipatie" is maatwerk en bedoeld voor alle geledingen binnen een (ambtelijke)organisatie. Tijdens de training wordt gewerkt aan kennisoverdracht op hoofdlijnen. Hiernaast wordt veel aandacht besteed aan (bewustwording van) houding, gedrag, sturing, externe gerichtheid en het integraal werken van de medewerk(st)ers binnen de verschillende organisatieonderdelen in het proces van overheids-en burgerparticipatie. Aan de hand van praktijkvoorbeelden (zo veel als mogelijk vanuit de eigen ervaringen van medewerk(st)ers) wordt gekeken naar de succes- en faalfactoren.

En:
Raad van Toezicht
ToBe Cultuurcentrum
mei 2012 – december 2015 (3 jaar 8 maanden)

Voorzitter vanaf 10 september 2014
Voorzitter a.i. in de periode van 23 januari 2014 tot en met 9 september 2014
Lid; van mei 2012 tot en met december 2013

Lees meer over:

to be Doodkorte
Deel dit bericht met je vrienden!