maandag 6 december 2021

Alles over Dordrecht

Cordaid laat ontheemden ondernemen en geeft info in Gedachteniskapel Titus Brandsma

21 november 2016 (door Paul Seesink)

DORDRECHT - In de Gedachtenis Titus Brandsma in Dordrecht wordt informatie gegeven over Cordaid. Een achtergrondverhaal:

Sinds halverwege 2013 ondersteunt en stimuleert Cordaid kleinschalige coöperaties van uitkeringsgerechtigden in Nederland. Cordaid is een katholieke internationale ontwikkelingsorganisatie die met name werkt aan ontwikkeling en sociale gerechtigheid in fragiele staten, o.a. met gezondheidsprogramma’s, inzet voor vrede en veiligheid en het bieden van noodhulp. Ook houdt Cordaid zich vanaf het begin van haar bestaan (sinds 1912) bezig met armoedebestrijding in Nederland. Dit programma is klein en daarom voor velen minder bekend. Vanuit het Cordaidfonds zijn door de jaren heen veel individuele noden gelenigd en particuliere (of ook kerkelijke) initiatieven ondersteund. In de afgelopen jaren is Cordaid in Nederland een andere weg ingeslagen. In plaats van een subsidie-gevende organisatie wilde Cordaid in Nederland op een andere manier actief zijn, met een eigen programma. Zo werd een nieuw initiatief gestart: een programma om sociale coöperaties voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen starten en/of te versterken. Het programma Coöperatief Ondernemen in Nederland (COIN).


Een grote groep mensen in Nederland staat langs de zijlijn. Ze zitten vaak jarenlang thuis,  hebben een laag inkomen en raken gemakkelijk in een isolement. Maar velen van hen willen verandering, ze willen zich ontwikkelen en weer meedoen in de samenleving. Ze willen weer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Maar de stap naar een reguliere baan is vaak te groot. Het lukt niet, om passend werk te vinden, bijvoorbeeld door een taalachterstand, hun leeftijd of een lage opleiding. Ook een eigen onderneming opzetten is niet zomaar iets: het vraagt veel inzet en capaciteit om het eigen bedrijf tot een succes te maken. Vaak is een eerste investering nodig, geld dat mensen meestal niet hebben. Veel mensen hebben bovendien geen vertrouwen meer in zichzelf en zien veelal alleen nog datgene wat niet goed gaat. Daardoor blijven de eigen talenten onbenut. Maar wat dan wel? Een gezamenlijke onderneming in coöperatief verband kan uitkomst bieden: de coöperatie brengt verschillende talenten en middelen bij elkaar.
De ideeën voor een sociale coöperatie ontstaan bij de mensen zelf, bijvoorbeeld gemotiveerd door een buurtwerker of wijkcoach, in een reïnspiratie-traject of door een pastor.
Karmelkring Elia Dordrecht heeft de directeur van Cordaid Nederland, Joep van Zijl uitgenodigd de activiteiten van COIN voor het voetlicht te brengen.
Dinsdag 22 november 2016, Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10 Dordrecht. Deelname € 5,00 p/p.
Aanmelden kan op: http://www.karmelcentra.nl/dordrecht/index.php?id=26&evenement=186

Deel dit bericht met je vrienden!