donderdag 2 december 2021

Alles over Dordrecht

Bewoners Kromhout vinden verkeerssituatie in straat onveilig

17 november 2016

DORDRECHT - Uit een buurtoverleg met 17 betrokken bewoners kwam naar voren dat zij de verkeersveiligheid in het Kromhout onvoldoende vinden. "Er wordt veel te hard gereden en er is veel asociaal rijgedrag. In de afgelopen 3 maanden zijn er al meerdere aanrijdingen geweest, er waren diverse bijna-ongelukken en er is een kat aangereden en overleden (de bestuurder reed door). Dat moet anders!", stellen de bewoners.

De helft van de aanwezigen gaf bovendien aan eigen parkeerplaatsen te willen, om niet eindeloos rond te hoeven te rijden.

Ook het zwerfvuil in de straat kwam aan de orde. “Vuil wordt bij bewoners in tuinen en voor deuren gegooid, troep wordt naast de container geplaatst en er belandt vuil in het water. Er is sprake van verwaarlozing van het aangezicht van de staat”, aldus de bewoners.

Oplossingen
De betrokkenen hebben zelf al veel ideeën om tot een leefbaardere, veiligere en gezelligere straat te komen.

Zij noemen als mogelijke oplossingen voor de  verkeersveiligheid:
-Maak van het Kromhout een woonwijk (15 km/u)
-Zorg voor duidelijkere borden (met name bovenaan de dijk en halverwege de straat)
-Handhaaf op snelheid en rijden in de verkeerde richting d.m.v. camera’s
-Creëer een meer zigzag weg.
-Plaats een poller bovenaan de dijk die alleen doorgang biedt voor bewoners en calamiteiten.
-Versmallen van de straat met bredere stoepen en bomen. Meer bomen in de straat zorgt bovendien voor minder overzicht dus automatisch minder hard rijden (met name ook in tegengestelde richting).
-Keerpunt boven aan de dijk alleen voor bewoners

Voor de parkeergelegenheid hebben de bewoners de volgende oplossingen bedacht:
-Parkeren uitsluitend voor de bewoners.
-Parkeerplekken herzien: met een andere inrichting meer plekken creëren, eventueel samen met het terrein naast de speelplaats.
-Duidelijkheid over parkeerplekken (invalideplek verhuizen naar verhoging, waarvoor is de parkeerplek met kruis?)
-Parkeerplekken maken op de verhoging.

Enkele punten omtrent vuil en verwaarlozing die naar voren kwamen zijn:
-Er moet vanuit de gemeente aandacht voor verpaupering zijn in de straat.
-Zwerfvuil moet beter en vaker weggehaald worden in de straat en omgeving.
-Mensen moeten worden aangesproken op hun gedrag met betrekking tot het weggooien van vuil.
-De batterij van container moet mogelijk vervangen worden
-Meer aandacht voor de straat: groen, bloemen, gezelligheid en sociale controle dragen bij aan het gevoel van veiligheid en verminderen vuil en verwaarlozing.
-De wijkagent moet zichtbaarder zijn in en om de straat.

Overleg
De bewoners gaan in overleg met de wijkagent Elvis, wethouder Reynaerts en de coördinator wijkbeheer Els van Leeuwen om tot verbetering te komen. Ook gaan zij een ‘niet pluis gevoel’ melden bij Ondermijning@dordrecht.nl en denken zij verder na over de eventuele herinrichting van de straat. “Verandering bereik je niet zo maar. Het vergt inspanning van iedereen. We moeten dit samen doen!”, stelt de actieve groep. 

Overigens dragen de bewoners praktisch een steentje bij aan de leefbaarheid van hun buurt door op 9 december een uurtje vuil te prikken met iedereen die wil, met een drankje na.

Deel dit bericht met je vrienden!