dinsdag 30 november 2021

Alles over Dordrecht

DEAL! Drecht Cities gaat ook Dordrecht Inland Seaport vermarkten

4 november 2016

DORDRECHT - Op donderdag 3 november 2016 hebben Yvonne van der Laan, directeur Procesindustrie & Massagoed van het Havenbedrijf Rotterdam, en Martin Bloem, directeur  DEAL! Drecht Cities, een overeenkomst ondertekend namens hun werkgevers voor de gezamenlijke economische promotie en acquisitie van Dordrecht Inland Seaport. Het contract geldt voor de termijn van vier jaar en heeft als doel  meer bedrijven naar de Dordtse haven te halen. Daarbij ligt de focus op de maritieme en logistieke sector. 

De haven van Dordrecht, maakt onderdeel uit van de Westelijke Dordtse Oever en ligt aan de Oude Maas en de Dordtse Kil nabij de Rotterdamse haven. Dordrecht Inland Seaport is de meest landinwaarts gelegen zeehaven van Nederland. Het beslaat inclusief havenbekkens een gebied van 290 hectare. Daarvan is 11 hectare (met of zonder kade) direct beschikbaar om in erfpacht uit te geven. Dordrecht Inland Seaport biedt door zijn strategische ligging aan diep water goede mogelijkheden voor de vestiging van droge, natte en breakbulk overslagactiviteiten. De haven ligt tussen (petro-)chemische clusters van Rotterdam en Moerdijk en in de directe nabijheid van zeevaart, binnenvaart, wegtransport en spoorvervoer.

Sinds 1 januari 2013 ontwikkelt en beheert het Havenbedrijf Rotterdam de zeehaven van Dordrecht. “De afgelopen vier jaar heeft het Havenbedrijf zich ingezet om de ontwikkelopgave in kaart te brengen en zijn eerste stap gezet in het moderniseren van de Zeehaven. Dit gaat hand in hand met het in de markt zetten van dit gebied. Naast de aanwezige kennis binnen het Havenbedrijf is het goed om met lokale partners de samenwerking op te zoeken, zoals DEAL! Drecht Cities. Die kan door de kennis van de markt de juiste partners selecteren en overtuigen om een volgende stap te maken en zich te vestigen in Dordrecht”, aldus mevrouw Van der Laan. Ter ondersteuning van het initiatief lanceren de gemeenten en het Havenbedrijf vandaag tevens de marketingcampagne Dordrecht Inland Seaport.

Martin Bloem is blij met de marketingcampagne Dordrecht Inland Seaport en de nieuwe termijn van vier jaar:  ‘We hebben een duidelijke opdracht, die met name is gericht op het aantrekken van bedrijven van buiten de regio. Om dat te bereiken zijn we een internationale promotiecampagne gestart die ook wordt ondersteund  door de bedrijven. De campagne van Havenbedrijf sluit hier goed op aan, met eenzelfde doel; het versterken van de Maritieme Delta. Het is voor ons en onze partners, waaronder Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D), bijzonder belangrijk dat we zekerheid hebben over de toekomst. Investeren is nu eenmaal geen korte termijn business.”

Deel dit bericht met je vrienden!