zaterdag 27 november 2021

Alles over Dordrecht

Gemeentes Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht zijn verontwaardigd over uitstoot bij Chemours (voormalig DuPont)

26 september 2016

DRECHTSTEDEN - De gemeentes Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht hebben met bezorgdheid en verontwaardiging kennisgenomen van het incident bij Dupont, waarbij in augustus 2730 kilo formaldehyde is vrijgekomen. Onze eerste aandacht gaat, naast de medewerkers, uit naar de omgeving. Wat heeft deze lekkage voor gevolgen gehad voor omwonenden? Dupont meldt dat doordat de uitstoot op grote hoogte plaatsvond, er geen gevaar is geweest voor de omgeving. Wij zien een doorgerekende bevestiging van deze uitspraak op korte termijn tegemoet.

Daarnaast willen wij weten hoe dit heeft kunnen gebeuren en hoe het kan dat dit lek twee dagen lang heeft bestaan, waardoor er een grote hoeveelheid formaldehyde is uitgestoten. Dupont heeft een vergunning om te werken met gevaarlijke stoffen. Maar dat brengt de verplichting met zich mee om hier zorgvuldig mee om te gaan en in geval van een incident direct te acteren. Het lijkt erop dat er niet direct alarmbellen zijn gaan rinkelen in het bedrijf toen dit incident plaatsvond. Dit is voor de gemeente onacceptabel. Wij vragen daarom, samen met Papendrecht en Sliedrecht, zowel het bedrijf als de provincie (toezichthouder en vergunningverlener) om een uitleg hoe dit zit en hoe dit in de toekomst voorkomen wordt.

Over formaldehyde
Formaldehyde is een giftig gas en staat op de lijst van zeer zorgwekkende stoffen, omdat het kankerverwekkend is. Formaldehydedamp in de lucht kan leiden tot prikkeling en irritatie van de slijmvliezen. Na inademing van formaldehyde kunnen ook hoofpijnklachten ontstaan. Formaldehyde heeft een specifieke geur. Kijk voor meer informatie over formaldehyde op de website van GGD Rotterdam-Rijnmond.

Lees meer over:

gemeente chemours boos
Deel dit bericht met je vrienden!