zaterdag 19 juni 2021

Alles over Dordrecht

CDA fractie maakt zich zorgen over GGZ-vervoer

16 september 2016 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Deze week heeft de politie een statement afgegeven over het vervoer van verwarde personen. De politie stelt dat dit niet de taak is van agenten en vraagt om actie van de gemeente. Ook zorginstellingen spelen logischerwijs een rol in het oplossen van dit knelpunt.

De afgelopen jaren is er sprake van een aanzienlijke toename van het aantal meldingen rondom ‘verwarde personen’. Enerzijds is dit een papieren werkelijkheid: ook meldingen van, bijvoorbeeld, mensen met dementie komen in de statistieken als ‘verwarde man’. Anderzijds vormt deze stijging wel een zorgelijk signaal, waar de driehoek gemeente-politie-zorginstelling mee aan de slag moet. De CDA fractie heeft daarom vragen gesteld aan het college van B&W. Het college heeft 6 weken om te reageren.

In het eerste statement wordt 1 januari 2017 genoemd als einddatum, in navolgende berichten zou de politie een overgangstermijn willen instellen vanaf deze datum. De CDA fractie heeft hier de volgende vragen aan B&W over.

- 1: Wat is uw visie op het statement van de politie?
- 2: Heeft de politie dit signaal eerder afgegeven op bestuurlijk niveau?
- 3: Beschikt u, of de politie, over cijfers m.b.t. het aantal incidenten waarbij de politie, afgaande op het voorgaande statement, het vervoer niet meer zou willen afhandelen?
- 4: Bent u van mening dat de huidige capaciteit van OGGZ/Crisisdienst afdoende infrastructuur vormt om deze taak over te nemen van de politie? Zo nee, welke oplossingen heeft u voor ogen?
- 5: Met welke zorgorganisaties is de gemeente in gesprek om de ketensamenwerking afdoende te regelen?
- 6: Is het college voornemens samen te werken met andere gemeenten met een WMO centrumfunctie in het Rijnmondgebied, bijvoorbeeld t.a.v. crisisplaatsen?
- 7: Kunt u schetsen welke concrete afspraken voortkomen uit de nog te houden Bestuurlijke Werkconferentie op 19 september aanstaande in Poortugaal?

Namens de CDA fractie,
Kees Rovers
Inge Mous

Lees meer over:

CDA vervoer ggz werkconferentie
Deel dit bericht met je vrienden!