zondag 20 juni 2021

Alles over Dordrecht

Infra Deal Zuid-Holland: van bijstand naar baan via 300 opleidingsplekken

13 september 2016 (door Hennie van der Zouw)

DRECHTSTEDEN - Drechtstedelijk initiatief Infra Talent voorbeeld voor heel Zuid-Holland.Vandaag tekende regionaal portefeuillehouder Arbeidsmarkt Peter Heijkoop samen met onder meer Maxime Verhagen (Bouwend Nederland), Liesbeth Spies (Economische Programmaraad Zuidvleugel) en de Rotterdamse wethouder Maarten Struijvenberg de 'Infra Deal Zuid-Holland'. Met deze Infra Deal worden de komende jaren 300 mensen uit de bijstand in Zuid-Holland met opleidingsplekken aan een baan geholpen. Het Drechtstedelijk initiatief Infra Talent, dat in april van dit jaar van start ging, geldt als voorbeeld voor deze Infra Deal.

De werkgelegenheid in Zuid-Holland moet en kan omhoog. Ondanks aantrekkende economische groei staan vooral veel lager opgeleiden aan de kant. Tegelijk constateert branchevereniging Bouwend Nederland dat er behoefte is aan kwalitatief goed geschoolde mensen in de Grond-, Weg- en Waterbouw. De EPZ, de economic board van Zuid-Holland, heeft daarom samen met de Bouw- en Infrabranche en overheden in Zuid-Holland de Infra Deal in het leven geroepen. Via de Infra Deal willen zij binnen drie jaar 300 werk-opleidingsplekken creëren voor mensen die nu in de bijstand zitten. Vandaag tekenden de vertegenwoordigers van alle betrokken partijen de intentieverklaring Infra Deal bij de Koningin Maximabrug in Alphen aan de Rijn.

Voorzitter van Bouwend Nederland, Maxime Verhagen: “Deze samenwerking is belangrijk: het helpt 300 mensen die nu werkloos zijn aan een opleiding en een baan. Op deze manier komen er 300 vakkrachten bij in de grond- weg- en waterbouw. Overheden zetten hun SROI (social return on investment) slim en gebundeld in zodat die SROI effectief bijdraagt aan een compleet leertraject”. Maarten Struijvenberg wethouder Werkgelegenheid en Economie gemeente Rotterdam: “Dit initiatief creëert een win-win-win-situatie en moet een voorbeeld worden voor soortgelijke projecten die de werkgelegenheid in Zuid-Holland doen groeien. Hiermee zijn we er natuurlijk niet, maar het is een begin”. Liesbeth Spies, lid programmaraad EPZ: ”De economic board van Zuid-Holland zag kansen om dit project op te schalen naar de hele provincie. Het initiatief heeft voldoende massa door inzet te mobiliseren van zowel overheden als bedrijven en onderwijs. Zo doen we iets aan twee urgenties: werkloosheid en vakkrachten”.

Dat deze aanpak werkt is te zien in de Drechtsteden. Via Infra Talent worden 8 jongens ingezet op het wegenonderhoud in de gemeente Dordrecht. De komende jaren zal dit aantal groeien tot 50. Er is werkgarantie door de volgende toegezegde projecten: Gemeente Alphen aan den Rijn: Reconstructie Prins Bernardlaan, Gemeente Gouda: Herinrichten en ophogen Vreewijk Zuid, Regio Drechtsteden: Nieuwe Dordtse Biesbosch (reeds gestart), Regio Drechtsteden: Wegenonderhoud Dordrecht (regio reeds gestart), Regio Drechtsteden: N3/A16 (Afspraken gemeente Dordrecht/RWS), Gemeente Rotterdam: Onderhoud en/of vervanging riolering, Gemeente Rotterdam: De Hoekse Lijn/metro naar Hoek van Holland, Gemeente Leidschendam Voorburg: The mall of the Netherlands, Regio Alblasserwaard –Vijfherenlanden: Herinrichting Achter de Pijp, gemeente Leerdam, Provincie Zuid-Holland: Dagelijkse Beheer en Onderhoud (DBO) Wegen regio Oost, Gemeente Katwijk: Rotonde Noordwijkerweg Rijnsburg gemeente Katwijk, Gemeente Katwijk: Princestraat / Andreasplein, Gemeente Katwijk: fietsbrug Valkenburg over de oude Rijn naar Oegstgeest, Gemeente Schiedam: Wegenonderhoud.

De volgende organisaties hebben vandaag getekend voor de Infra Deal:  Bouwend Nederland, Gemeente Rotterdam, EPZ, SPG Infra Vakopleidingen, Gemeente Leiden, Gemeente Alphen aan den Rijn, Gemeente Katwijk, Gemeente Gouda, Arbeidsmarktregio Drechtsteden, Arbeidsmarktregio Haaglanden, Arbeidsmarktregio Gorinchem, Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal, Arbeidsmarktregio Rijnmond, Provincie Zuid-Holland, ROC Da Vinci College, Techniek College Rotterdam: samenwerkingsschool van Albeda en Zadkine en het ROC Leiden.

De EPZ  richt zich op het versterken van de economische concurrentiekracht van de Zuidelijke Randstad. In de EPZ bundelen bestuurders vanuit bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden kennis, inzichten en bestuurskracht op de uitvoering van de economische agenda Koers 2020.

Lees meer over:

drechtsteden regio
Deel dit bericht met je vrienden!