Friday 17 September 2021

Alles over Dordrecht

Dubbelslag initiatief 'Beter voor Dordt' voor meer betaald werk.

7 juli 2016 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Bij de het vaststellen van de kadernota op 29 juni 2016 in Dordrecht, werd op initiatief van BETER VOOR DORDT samen met CU/SGP een motie ingediend waarbij gevraagd werd om meer betaald werk.

In de motie werd gevraagd om 25 mensen met een loonwaarde van minder dan 50% die nu een bijstandsuitkering hebben, betaald werk aan te bieden. Deze motie is met unanieme steun in de gemeenteraad van Dordrecht aangenomen.

Bij de Algemene Beschouwingen van de Drechtraad op 5 juli 2016, werd vervolgens door BETER VOOR DORDT samen met de andere lokale partijen in de Drechtraad een soortgelijke motie ingediend. In deze motie werd aan het Drechtstedenbestuur verzocht om begin 2017 voorstellen te doen om een dienstverband aan te bieden aan 50 mensen met een loonwaarde van minder dan 50%.

Deze motie is met ruime meerderheid aangenomen, waarbij alleen de VVD tegenstemde.

BETER VOOR DORDT is tevreden over de brede steun voor beide moties aangezien hierdoor meer mensen betaald werk zullen krijgen in plaats van een participatiebaan.

Een participatiebaan is te vergelijken met een vrijwilligersplek waarbij er sprake is van werken met behoud van uitkering in plaats van salaris. Daarbij is de kans dat dit bijstand tot aan het pensioen inhoudt, zeer reëel. Door de steun voor deze 2 moties wordt echter perspectief geboden om toch betaald werk te krijgen.

Deel dit bericht met je vrienden!