dinsdag 28 september 2021

Alles over Dordrecht

Drechtsteden: een miljard euro in 'investeren in vernieuwen'

6 juli 2016 (door Hennie van der Zouw)

DRECHTSTEDEN - Er komt één ongedeelde Regionale Investeringsagenda. Dit is het resultaat van een uniek samenwerkingsverband tussen de provincie Zuid-Holland, de Drechtsteden, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, regio Holland Rijnland en de Economische Programmaraad Zuidvleugel. Samen hebben zij deze agenda uitgezet, waarbij de Drechtsteden circa één miljard euro investeren.

Regionaal portefeuillehouder Economie Richard Korteland: 'Voor de Drechtsteden biedt de Regionale Investeringsagenda concrete kansen. De Investeringsagenda biedt een nationaal platform om de ambities van en investeringen door de Drechtsteden van circa één miljard euro in de etalage te zetten. De investeringsagenda geeft aan hoe de Drechtsteden concreet bijdragen aan de regionale economische (maritieme) groei én aan de BV Nederland.'

Projecten als de Westelijk Dordtse Oever, Spuiboulevard, uitbreiding van het Warmtenet naar Papendrecht, aanpak van het A16/N3 knooppunt, het MKB katalysatorfonds en de doorontwikkeling van de Duurzaamheidsfabriek als nationaal erkend fieldlab zijn de meest aansprekende voorbeelden.

Op het gebied van bereikbaarheid en mobiliteit gaan zich coalities vormen waardoor meer publieke en private kracht wordt gevormd om infrastructurele knelpunten aan te pakken en ambities te realiseren. Denk aan de verbetering van het A15-traject Papendrecht-Gorinchem en de verlenging van de Merwede-Lingelijn als één van de opties voor een concrete invulling van een lightrail verbinding tussen Rotterdam en

Dordrecht.
Maar ook de energietransitie (wind-, zon- en geothermie) bieden mogelijkheden om in een bundeling van middelen, kennis en kracht een beroep te doen op cofinanciering van Rijk, 'Brussel' en private beleggingsfondsen.

Tot slot: de Regionale Investeringsagenda stopt niet vandaag. Te verwachten en belangrijke investeringen, zoals op het gebied van Waterveiligheid, geven de Drechtsteden ingangen om innovaties die in dit deltagebied worden ontwikkeld extra (wereldwijde) aandacht te geven.

Deel dit bericht met je vrienden!