Friday 17 September 2021

Alles over Dordrecht

PvdA wil overlast voor bewoners van de Arriva trein stoppen - en trein verplaatsen

5 juli 2016 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Namens de PvdA fractie heeft raadslid Jacqueline van den Bergh vragen gesteld aan het college over de voortdurende overlast van de gestalde Arriva trein. Reeds een aantal malen is er in de Adviescommissie Fysiek gesproken over de overlast van de gestalde Arriva trein. Voor de bewoners van de Crayensteinstraat en aan de Krommedijk geeft deze trein veel overlast en belemmert bewoners het uitzicht. De geluidsoverlast wordt vooral veroorzaakt doordat het luchtsysteem van de remmen regelmatig aanslaat, vooral ‘s nachts.

Tijdens de commissiebehandelingen werd de indruk gewekt dat er naar oplossingen wordt gezocht om de Arriva trein te verplaatsen. Ook tijdens de inloopavond in De Prinsemarij onlangs – waar ambtenaren, Platform Spoor en Geluid en ProRail aanwezig waren – was er een levendige discussie, met toch wel perspectief op verbetering. Maar wij van de PvdA fractie begrijpen nu dat ProRail (eigenaar emplacement) zich op het standpunt stelt dat de overlast binnen de wettelijke normen blijft en er dus geen reden is om iets te wijzigen.

De PvdA wil dat de gemeente voorwaarden verbindt aan het verlenen van een nieuwe vergunning aan ProRail voor het emplacement, zoals het maken van een bovenleiding, zodat de Arriva trein daar gestald kan worden.

Pvda vragen:
1. Al geruime tijd is bekend dat de gestalde Arriva trein overlast geeft aan omwonenden, zoals hierboven beschreven. Bent u met ons van mening dat dit een ongewenste situatie is die moet veranderen? Zo nee, waarom niet?

2. Zo ja, hoe gaat u zich inspannen om deze overlastsituatie tegen te gaan, bijvoorbeeld: ProRail is bezig met een nieuwe vergunning voor hun emplacement, waar ook het spoor 32A tussen het station en spoorwegovergang Krommedijk onder valt. Gaat u in overleg met ProRail en Arriva over de situatie van de Arriva trein en de verplaatsing daarvan?

3. Wij zien graag dat u aan het verlenen van de nieuwe vergunning bijvoorbeeld de voorwaarde verbindt om op het emplacement een bovenleiding aan te brengen om o.a. deze Arriva trein te stallen. Bent u voornemens dit mee te nemen in de gesprekken met ProRail en Arriva? Zo nee, waarom niet?

4. Welke andere mogelijkheden ziet u verder nog, zoals bijvoorbeeld op het gebied van het vaststellen van strengere geluidsnormen of andere aanvullende voorwaarden met betrekking tot de vergunning?

Namens de Fractie PvdA Dordrecht
Jacqueline van den Bergh

Lees meer over:

PvdA arriva vragen
Deel dit bericht met je vrienden!